Resurs Banks VD medgrundare till ny Fintech-hub

Fintech Øresund är en ny hub för att dela erfarenhet och kompetens inom finansiell teknologiverksamhet. Redan idag finns betydande erfarenhet, kompetens och entreprenörsanda inom Fintech i Öresundsregionen, men det har saknats ett gemensamt forum. Genom starten av Fintech Øresund avser grundarna att förbättra förutsättningarna för lokala Fintech-aktörer att växa snabbare samt att underlätta uppstart av nya verksamheter inom området.

Initiativet har dragits igång av Joachim Samuelsson, arbetande styrelseordförande på Crunchfish, tillsammans med Kenneth Nilsson, VD och koncernchef på Resurs Bank, David Nilsson, grundare och VD på Smart Refill, Victor Sandberg, VD och grundare på pej AB och Karsten Deppert, entreprenör och grundare av Collaboration concepts.

"Resurs Bank satsar mycket på innovativ teknologi för att kunna tjäna våra kunder bättre och öppna upp nya affärssegment i marknaden. Vi var t ex norra Europas första bank med en egen Mobile Wallet-lösning. För att fortsätta utvecklas snabbt vill vi både bidra till och dra nytta av den innovativa kraft och kompetens som finns inom Fintech i Öresundsregionen", säger Kenneth Nilsson, VD och koncernchef på Resurs Bank.

Fintech-branschen har vuxit sig allt starkare under senare år i takt med att ny teknologi har gjort det möjligt att utveckla nya och effektivare sätt att hantera betalningar och informationen kopplad till detta. Fintech-branschen förutspås av flera marknadsbedömare bli ett av Sveriges starkaste tillväxtområden under de närmaste åren.

Pulsen i Fintech Øresund kommer inledningsvis vara nätverksmöten varannan månad på Mindpark i Helsingborg. När Mindpark öppnar ett nytt kontorshotell vid Hyllie i Malmö kommer möten även att förläggas där.

”Vi välkomnar fler medlemmar och medlemsföretag från båda sidor Sundet som delar vår vision att stärka Fintech-verksamheten i regionen. Här finns redan flera lokala bolag som utvecklar spetsteknologi inom Fintech. Jag är övertygad om att detta nya nätverk kommer att bidra till att vi gemensamt fortsätter att ligga i framkant och hittar nya spännande samarbetsmöjligheter”, fortsätter Kenneth Nilsson.

För med information om Fintech Øresund, kontakta:

Kenneth Nilsson, VD och koncernchef på Resurs Bank, 0736 612060, Kenneth.nilsson@resurs.se

Joachim Samuelsson, Ordförande Fintech Øresund, 0708 464788, joachim.samuelsson@crunchfish.com

Dokument och länkar

  • 23 oktober 2018