Resurs Bank offentliggör delårsrapport för första halvåret 2015

Resurs Bank AB (publ) offentliggör nu delårsrapport för första halvåret 2015. Rapporten, för perioden 1 januari - 30 juni, finns att ladda ned från Resurs Banks hemsida, www. resursbank.se, samt som medföljande PDF i detta utskick.

Resurs Bank AB (publ) offentliggör nu delårsrapport för första halvåret 2015. Rapporten, för perioden januari-juni, finns att ladda ned från Resurs Banks hemsida, www. resursbank.se, samt som medföljande PDF i detta utskick.

För mer information om rapporten kontakta Resurs Banks CFO Peter Rosén via telefon 042-38 20 00.

Dokument och länkar