Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera obligationer inom existerande MTN-program

Resurs Bank AB (publ) har gett Nordea och Swedbank i uppdrag att undersöka möjligheten att emittera 3-åriga icke säkerställda SEK obligationer inom sitt befintliga MTN-program om 5 miljarder kronor. Förväntad emissionsvolym är 500 miljoner kronor.

Transaktionen beräknas ske efter investerarmöte (frukost) den 28:e november i Stockholm, beroende på marknadsförutsättningar. 

Mer information:
Peter Rosén, CFO
& Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring, IR-Officer,
sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95 

Om Resurs:
Reurs grundades 1977 och är en av Nordens snabbast växande nischbanker. Under 1980-talet uppfann vi det framgångsrika säljfinanskonceptet ”räntefritt” och i dag är vi en av Nordens ledande banker inom retail finance, med cirka 5,5 miljoner privatkunder i Norden. Från basen inom retail finance har produkterbjudandet utvecklats till att också innefatta sparkonton, försäkringar, privatlån och kreditkort. De senare erbjuds bl a genom det egna Supreme Card med cirka 150 000 kort i Norden. Resurs Bank ägs av moderbolaget Resurs Holding och är en del av Resurs Holding-koncernen. Under 2015 förvärvade Resurs Bank dotterbolaget yA Bank.