”Resurs Banks finansiering stärker vår kundrelation och hjälper oss växa snabbt på glasögonmarknaden”

Opto Gruppen är inne i en expansiv fas och har idag 139 anslutna glasögonbutiker i Danmark. På 10 år har man mångdubblat antalet medlemsbutiker. En viktig framgångsfaktor är samarbetet med Resurs Bank. Två år efter starten har Opto Gruppen dubblat antalet kunder som delbetalar sina glasögon. Nu satsar kedjan på nästa generations kundfinansiering, Smart kontot.

Jeanet Lehmbeck, VD Opto Gruppen

Opto Gruppen är inne i en expansiv fas och har idag 139 anslutna glasögonbutiker i Danmark. På 10 år har man mångdubblat antalet medlemsbutiker. En viktig framgångsfaktor är samarbetet med Resurs Bank. Två år efter starten har Opto Gruppen dubblat antalet kunder som delbetalar sina glasögon. Nu satsar kedjan på nästa generations kundfinansiering, Smart kontot.

Opto Gruppen är Danmarks största sammanslutning av privatägda glasögonbutiker. 139 butiker verkar under egna varumärken men är anslutna till Opto Gruppen för bland annat inköp, marknadsmaterial, kampanjer och inte minst viktigt, en lösning för kundfinansiering. För två år sedan valde Opto Gruppen att söka en ny samarbetspart inom just detta och valet föll på Resurs Bank. 

-        Vi valde att byta från Nordea till Resurs Bank eftersom vi behövde utveckla konceptet. Resultatet talar sitt tydliga språk. Efter två år använder idag dubbelt så många kunder vår räntefria delbetalning och utvecklingen är stark, säger Jeanet Lehmbeck , VD Opto Gruppen.

Framförallt var det Resurs Banks långa erfarenhet och stora kunnande från detaljhandeln som fällde avgörandet. Att fullt ut förstå butikernas vardag, hjälpa dem serva sina kunder och öka sin försäljning är värden som uppskattas när det handlar om snabba beslut på butiksgolvet. Och på tal om sälj. Snittköpen ökar med minst 500 kronor när kunden väljer räntefri delbetalning. Men vad är det då som Opto Gruppen uppskattar allra mest med samarbetet?

-        Först och främst måste finansieringsupplägget fungera blixtsnabbt och helt friktionsfritt. Kunden vil inte besväras av krångel eller långsam hantering utan kräver en snabb och enkel lösning. Därför har vi valt att erbjuda helt avgifts- eller räntefria krediter på 12 eller 24 månader. Superenkelt och supertydligt, säger Jeanet Lehmbeck.

När samarbetet startade 2009 ställde Optogruppen en rad tuffa krav på Resurs Bank. Man nöjde sig inte med en standardlösning utan ville skräddarsy sitt eget koncept gällande avbetalningslängd, ränte- och avgiftsfrihet. Krav som Resurs Bank mötte i utformningen av butikernas kundfinansiering.

-        Om det är någon som vet vad kunderna vill ha så är det våra butiker. Därför är det viktigt att lyssna till dem och anpassa lösningar efter deras behov. Den lyhördheten är något vi verkligen uppskattar med Resurs Bank och idag säger och menar vi att banken är en del av vår ”familj”, säger Jeanet.

På Optogruppen arbetar man löpande med att utveckla kundfinansieringen tillsammans med Resurs Bank. Nu lanseras ”Smartkontot” som ger kunder möjlighet att enkelt finansiera köp av flera glasögon samtidigt. Nu med 36 månaders delbetalning vilket kan underlätta kloka beslut när det handlar om att kanske köpa 2-3 glasögon vid ett och samma tillfälle. Och målet är klart för Jeanet.

-        När kunden lämnar butiken ska han eller hon känna…”Yes!, jag har äntligen fått nya glasögon och det gick supersmidigt”. Den känslan strävar vi efter i varje kundkontakt, avslutar Jeanet Lehmbeck, VD OptoGruppen. 

Danska Opto Gruppen Ingår i Nordic Optical Alliance och i samarbetet ingår 420 butiker i Norden. I Danmark har Opto Gruppen gått från 16 butiker till 139 under de senaste 12 åren.