Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 350 miljoner kronor

Resurs Bank AB har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 350 miljoner kronor på den nordiska marknaden. Obligationerna har en löptid om 3 år och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

Obligationerna emitteras under Resurs Banks MTN-program med en total ram om 5 miljarder kronor och kommer att löpa på 3 år med en rörlig ränta om 3m Stibor + 1.45%. Emissionsdatum blir 7 december 2017.

Nordea Bank AB och Swedbank AB har agerat finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen.

Mer information:
Peter Rosén, CFO
& Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring, IR-Officer,
sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95 

Om Resurs:
Resurs grundades 1977 och är en av Nordens snabbast växande nischbanker. Under 1980-talet uppfann vi det framgångsrika säljfinanskonceptet ”räntefritt” och i dag är vi en av Nordens ledande banker inom retail finance, med cirka 5,5 miljoner privatkunder i Norden. Från basen inom retail finance har produkterbjudandet utvecklats till att också innefatta sparkonton, försäkringar, privatlån och kreditkort. De senare erbjuds bl a genom det egna Supreme Card med cirka 150 000 kort i Norden. Resurs Bank ägs av moderbolaget Resurs Holding och är en del av Resurs Holding-koncernen. Under 2015 förvärvade Resurs Bank dotterbolaget yA Bank.