Resurs Holding vinner priset Årets nykomling inom Employer Branding vid Universum Awards

Resurs Holding har tagit emot priset som Årets nykomling inom Employer Branding vid Universum Awards 2020. Priset delas ut av Universum Global och grundas på resultatet i den årliga undersökningen över Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Detta är första året som Resurs deltar i undersökningen och priset är betydelsefullt för verksamhetens fortsatta varumärkesarbete.

Resurs Holding, med dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, jobbar idag med en tydlig employer branding-strategi för att kontinuerligt utveckla sitt arbete och stärka sin position som attraktiv arbetsgivare. I nordvästra Skåne är Resurs en av de största arbetsgivarna och verksamheten rekryterar löpande en bredd av kompetenser inom bland annat IT, försäljning och kundservice. Detta är första gången som Resurs deltar i den omfattande undersökningen som vaskar fram Sverige mest attraktiva arbetsgivare.

- Vi är oerhört glada och stolta vinnare av priset Årets nykomling inom employer branding. Sedan ett par år har vi växlat upp tempot kring dessa frågor och jobbar målinriktat med olika projekt för att säkerställa att vi är relevanta och attraktiva som arbetsgivare, Vi befinner oss i en bransch med tuff konkurrens om att rekrytera specialistroller för att ligga i framkant med vårt erbjudande, så därför är det extra roligt att vi får denna utmärkelse, säger Eva Brike, CHRO och ansvarig för hållbarhetsfrågor inom Resurs Holding.

Ett av de kriterier som Universum Global utgår ifrån för att utse Årets nykomling inom Employer Branding är att verksamheten relativt nyligen utvecklat sitt arbete inom området. Under det senaste året har Resurs genomfört ett antal aktiviteter som syftar till att få snabbare feedback från sina anställda och stärka kommunikationen till såväl befintliga som potentiella medarbetare. Bland annat har man genomfört workshops med medarbetarna kring vilken bild de faktiskt har av Resurs som arbetsgivare. Dessa insikter har legat till grund för tydliga budskap som integrerats i den nya webbplatsen Resurs Jobs, som nu är navet i kommunikationen med potentiella medarbetare.

Resurs mäter veckovis medarbetarupplevelsen för att ständigt vara uppdaterade på medarbetarens syn, både för att ständigt utvecklas men också för att kunna presentera en transparant bild till framtida medarbetare. 

- Vi tar stolt emot priset som Årets Nykomling inom Employer Branding. Vi strävar ständigt efter att utveckla oss och vi ser detta pris som en signal på att vi framgångsrikt påbörjat vår resa inom området, avslutar Eva Brike.

Juryns motivering
Denna arbetsgivare har rivstartat frågorna kring attraktion och på kort tid fått ett tydligt engagemang för frågorna inom företaget. Man visar upp en bred och spännande palett över alla de möjligheter som finns för talanger inom företaget. Vi upplever vidare som att frågorna är väl förankrade i ledningen vilket förstås sätter ett extra tryck på frågorna. Företaget är vidare tydligt med sitt hållbarhets- och jämställdhetsarbete. Därmed känns detta som en modern arbetsgivare i flera avseenden som borde kunna inspirera många andra,

Mer information:
Eva Brike, CHRO, Resurs Bank, eva.brike@resurs.se, +46 725 291 805

2019-05-22 ”Det skapas nya roller hela tiden, i takt med att vi växer”

Dokument och länkar