Resurs Bank förvärvar Finaref Nordic och Dan-Aktiv av Crédit Agricole Consumer Finance

Resurs Bank har 140401 förvärvat de nordiska finansbolagen Finaref Nordic och Dan-Aktiv. Säljare är det franska konsumentkreditföretaget Crédit Agricole Consumer Finance. Med de förvärvade bolagens verksamheter utökar Resurs Bank sin marknadsnärvaro i Norden och tillförs nya affärsvolymer inom konsumentkrediter, privatlån och betalförsäkringar. Förvärvet är godkänt av berörda tillsynsmyndigheter.

Resurs Bank har den 1 april 2014 förvärvat de nordiska finansbolagen Finaref Nordic och Dan-Aktiv. Säljare är det franska konsumentkreditföretaget Crédit Agricole Consumer Finance. Med de förvärvade bolagens verksamheter utökar Resurs Bank sin marknadsnärvaro i Norden och tillförs nya affärsvolymer inom konsumentkrediter, privatlån och betalförsäkringar. Förvärvet är godkänt av berörda tillsynsmyndigheter.

Förvärven är Resurs Banks största sedan förvärvet av Kaupthing Finans 2008. I Finaref Nordic och Dan-Aktiv finns cirka 140 medarbetare, vilket innebär att Resurs Bank växer till sammanlagt cirka 530 medarbetare i samband med förvärvet.

-       Vi adderar nu kraften i två framgångsrika företag till Resurs Banks tillväxtresa. Finaref Nordic och Danaktiv är på många sätt lika Resurs Bank i sina erbjudanden varför det finns goda möjligheter att utveckla den sammantagna marknadsnärvaron och skapa nya, större affärsmöjligheter i Norden. Vi ser fram emot att utveckla båda företagens verksamhet ytterligare och ser stor potential till fortsatt expansion, säger Kenneth Nilsson, VD i Resurs Bank.

Kort beskrivning av företagen

Dan-Aktiv är ett konsumentkreditföretag med fokus på säljfinanskoncept i Danmark. Danaktiv har cirka 2000 samarbetspartners inom detaljhandel och cirka 90 000 kunder. Företaget fokuserar på detaljhandel, e-handel, bilbransch, energi och hus- och hem och hade 75 anställda under 2013. Finaref Nordic är ett kreditmarknadsbolag med specialisering på privatlån, primärt distribuerade i samarbete med distanshandelsföretaget Ellos. Bolaget är verksamt i Sverige, Norge och Finland. Företaget grundades 1987 och hade 63 anställda under 2013.

Presskontakt Resurs Bank

Olof Engvall, +46 736 61 20 43, olof.engvall@resurs.se