Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera obligationer inom existerande MTN-program

Resurs Bank AB (publ) har gett Nordea och Swedbank i uppdrag att undersöka möjligheten att emittera 3-åriga icke säkerställda SEK obligationer inom sitt befintliga MTN-program om 3 miljarder kronor. Transaktionen beräknas ske inom en snar framtid, beroende på marknadsförutsättningarna.

Mer information:
Peter Rosén, CFO Resurs Holding,
peter.rosen@resurs.se +46 736 564 934
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager,
gunilla.wikman@resurs.se +46 707 638 125 

Om Resurs Bank
Resurs grundades 1977 och är en av Nordens snabbast växande nischbanker. Under 1980-talet uppfann vi det framgångsrika säljfinanskonceptet ”räntefritt” och i dag är vi en av Nordens ledande banker inom retail finance, med över 5 miljoner privatkunder i Norden. Från basen inom retail finance har produkterbjudandet utvecklats till att också innefatta sparkonton, privatlån och kreditkort. De senare erbjuds bl a genom det egna Supreme Card med cirka 150 000 kort i Norden. Resurs Bank ägs av moderbolaget Resurs Holding och är en del av Resurs Holding-koncernen. Under 2015 förvärvade Resurs Bank dotterbolaget yA Bank.

Dokument och länkar