Resurs Holding AB publicerar idag kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2015

Resurs Holding AB är moderbolag till Resurs Bank AB. I koncernen ingår förutom Resurs Bank AB också Solid Försäkringsaktiebolag samt, efter periodens slut, det norska bolaget yA Bank AS. Kvartalsrapporten finns på Resurs Holding AB:s hemsida; www.resursholding.se.

I kvartalsrapporten för Resurs Holding AB finns på sidorna 7 och 8 beskrivningar av segmenten Payment Solutions och Consumer Loans, vilka utgör lejonparten av Resurs Bank AB:s verksamhet. Ytterligare finansiell information om dessa segment framgår av not 4 på sidan 23.

Samtidigt publiceras idag även Resurs Bank AB:s periodiska information om bankens kapitaltäckning. Den finns att tillgå på Resurs Bank AB:s hemsida www.resursbank.se.

För mer information kontakta:
Peter Rosén, CFO, peter.rosen@resurs.se, +46 736 654 934
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager, gunilla.wikman@resurs.se; +46 707 638 125


Resurs Bank AB lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 november 2015,
kl. 17.30.

Dokument och länkar