Resurs Bank investerar i Nordens första molnbaserade bankplattform som möter framtidens kund

Resurs Bank investerar i en ny, helt molnbaserad bankplattform som skapar förutsättningar att ge kunder och partners tjänster, gränssnitt och produkter i absolut framkant. Det blir det globala fintechbolaget Intellect Design Arena som levererar den nya plattformen. Resurs investering i denna IT-transformation uppgår till cirka 500 miljoner kronor varav Intellects molnbaserade lösning utgör en del därav.

Intellect Design Arena är en av världens främsta leverantörer av finansiella plattformar och blir leverantör till Resurs. Med sin investering i en ny, helt molnbaserad, plattform kommer Resurs kunna möta kunders och partners växande efterfrågan på användarvänliga och skalbara lösningar och tjänster på ett helt nytt sätt.

Intelligent teknik och ett API-drivet molnbaserat system skapar förutsättningar för att kunder och partners ska kunna ta del av personligt anpassade självservicetjänster i realtid och ger möjligheter för Resurs att ytterligare optimera sina processer och skapa en än mer effektiv och skalbar verksamhet.

– Kunders och partners krav och förväntningar på användarvänliga och kundanpassade tjänster och produkter är höga. Den nya plattformen ger oss styrka och möjlighet att accelerera våra processer för innovation, produktutveckling och go-to-market vilket vi ser att dagens och morgondagens kunder och partners både efterfrågar och kräver. Genom att tillämpa en modern teknik och ett nära samarbete med Intellect, kan vi snabbare möta den nordiska marknadens konsumenter och handlare med betal- och finansieringslösningar som ligger i framkant inom branschen med yttersta målet att ge en fantastisk kundupplevelse i realtid, till exempel inom prenumerationslösningar och andra cirkulära finansieringsmöjligheter som vi ser blir viktigare och viktigare, säger, Nils Carlsson, VD på Resurs Bank.

Resurs stärker därmed sin position som innovativ aktör inom betal- och finansieringslösningar på den nordiska marknaden. Utvecklingsarbetet för att integrera den molnbaserade bankplattformen påbörjas nu och planeras att slutföras under kommande tre till fyra år. Målet är att successivt lansera delar av den nya bankplattformen i verksamheten. Investeringen aktiveras i balansräkningen, varför endast begränsade resultateffekter förväntas under implementeringsfasen. När implementeringen är genomförd förväntas investeringen bidra med positiva nettoeffekter. Kassaflödesmässigt sker investeringen löpande.

– Sedan transformationsresans start under förra hösten har ett intensivt arbete pågått med att utvärdera olika potentiella leverantörer för ett nytt kärnbanksystem och säkerställa att projektet har rätt förutsättningar och organisation inför implementationsfasen. Nu går startskottet för att långsiktigt leverera innovativa produkter och tjänster för att skapa snabba, enkla och säkra kundupplevelser på alla våra marknader. När vi är klara kommer vi vara en till 100 procent modern och tech-orienterad bank sett till våra kärnsystem, säger Sebastian Green, CIO på Resurs Bank.

–  Resurs är en innovativ aktör med stark position på nordiska retailmarknaden och därför är det särskilt glädjande att Resurs har valt Intellect Design Arena för sin nya bankplattform. Vi ser väldigt mycket fram emot att dra nytta av varandras kompetenser, säger Rajesh Saxena, CEO, Retail Banking, Intellect Design Arena.

Avtalet med Intellect Design Arena kommer att anmälas till Finansinspektionen.

Mer information kommer på Resurs kapitalmarknadsdag
Resurs Bank presenterar mer om partnerskapet med Intellect och om kärnbankplattformen på Resurs Holdings kapitalmarknadsdag den 29 september.

 

Mer information:
Nils Carlsson, CEO, nils.carlsson@resurs.se  +46 766 44 77 00
Sebastian Green, CIO, Sebastian.green@resurs.se +46 703 24 46 44

 

Fakta om Intellect Design Arena
Intellect Design Arena Ltd., en global ledare när det gäller att tillämpa digital teknik, är världens första finansiella teknikföretag som täcker hela spektrumet av bank- och försäkringsbehov med sin breda produktserie. Detta med sina fyra verksamhetsområden:  Global Consumer Banking, iGTB (Global Transaction Banking), Risk, Treasury och Markets and Insurance Software. Med över 25 års djup domänkunskap är Intellect idag ett varumärke som moderna finansinstitut använder sig för digitala behov och transformationer. Intellect genererar årliga intäkter på mer än 208 miljoner USD genom att betjäna mer än 200 kunder via kontor i 90+ ​​länder. För mer information om företaget och de olika lösningarna som det erbjuder, besök https://www.intellectdesign.com/.

Om Resurs Bank
Resurs är en nordisk nischbank med ledande betal- och finansieringslösningar för handeln och dess kunder. Vi hjälper företag och privatpersoner att låna, spara och betala. Med över 40 års erfarenhet av handel, gör vi det snabbt, enkelt och tryggt att handla, både online och i butik. Vi sätter kundupplevelsen i fokus och arbetar för att få det roliga att hända och det svåra att kännas enklare. Idag har vi en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder. Vid utgången av det första halvåret 2021 uppgick antalet anställda till 666 personer och låneboken till 31,1 miljarder SEK. När det i denna rapport skrivs koncernen avses Resurs Bank-koncernen.

Dokument och länkar