Bring Citymail väljer Resurs Banks gröna företagskort Green Business

Sveriges första miljöprofilerade företagskort heter Green Business. Kortet har en utpräglad miljöprofil och varje gång det används bekostas planteringen av ett träd. Nu har postdistributören Bring Citymail valt att satsa på Green Business, en satsning som ytterligare bidrar till företagets gröna profil.Sveriges första miljöprofilerade företagskort heter Green Business. Kortet har en utpräglad miljöprofil och varje gång det används bekostas planteringen av ett träd. Nu har postdistributören Bring Citymail valt att satsa på Green Business, en satsning som ytterligare bidrar till företagets gröna profil.Resurs Banks företagskort finns i två versioner. Med standardiserad layout eller med ett företagsprofilerat utseende. På Bring Citymail, som är världens första klimatneutrala postdistributör, valde man att profilera kortet för att visa upp sin gröna sida även via medarbetarnas företagskort. Utöver den förstärkta miljöprofilen fick Bring Citymail även en mycket kostnadseffektiv kortlösning.-       Det är glädjande att kunna vidga vårt miljötänk och bidra till att fler träd planteras. Bring Citymail är ett klimatneutralt företag och genom Green Business betalkort fortsätter vi vår gröna resa, säger Patrik Östberg, VD Bring Citymail.Med Green Business är det enkelt att vara generös mot naturen. Varje gång kortet används planteras ett träd. De träd som planteras är av olika typ beroende av behov, land och region. Det kan exempelvis vara fruktträd, träd för byggnadsmaterial eller träd som återtar mark där det behövs. För mer information www.green-business.se-       Med Bring Citymails val av Green Business har vi fått ytterligare en profilstark referenskund i lanseringen av vårt unika företagskort. En markering från marknaden att det finns en efterfrågan på ett framåtblickande och modernt koncept inom företagskort. Vi ser fram emot att tillsammans med Bring både göra världen lite grönare och hjälpa dem till bättre affärer, säger Patrik Hankers, affärsområdeschef på Resurs Bank.

Klimatneutral postdistribution hos Bring CitymailBring Citymail är världens första klimatneutrala postdistributör. Att vara klimatneutral innebär att arbeta strukturerat med att minska sin klimatpåverkan – och att visa att man faktiskt gör det – samt att kompensera för de utsläpp man medför. Bring Citymail genomför en årlig hållbarhetsredovisning där klimatkompensation, både för egna och underleverantörers utsläpp ingår.Mer information:Olof Engvall, presskontakt Resurs BankTel: 0736-61 20 43. olof.engvall@resurs.se