Att spara på Resurs Bank är säkert!

Vi är en svensk bank som står under Finansinspektionens tillsyn och lever upp till alla de krav och regler som därmed finns. Som bank betyder det att våra kunders sparande upp till 500 000 kr, är garanterat av svenska staten.


Vi är en svensk bank som står under Finansinspektionens tillsyn och lever upp till alla de krav och regler som därmed finns. Som bank betyder det att våra kunders sparande upp till 500 000 kr, är garanterat av svenska staten.

Låt oss ge dig något att fundera på:

Om du väljer att placera 500 000 kr på ett sparkonto hos Riksgälden som räknas bland det säkraste som finns, får du 4,50% i ränta. En låg ränta eftersom du har en hög säkerhet.

Om du istället väljer att sätta 500 000 kr på Resurs Spar erbjuder vi dig 5,50% i ränta, hela 1,00% mer. En hög ränta och en hög säkerhet. Svenska staten garanterar dina pengar likaväl som de gör i fallet med Riksgälden. Vi kan inte se varför man skulle välja att få 1,00% lägre ränta när pengarna är lika säkra.

Resurs Bank är en stabil och säker bank.

Vi har funnits som bolag sedan början av 1980-talet och är ett lönsamt företag. Vi lånar ut pengar till i huvudsak konsumenter som vill köpa sin TV, soffa eller cykel på delbetalning. Det betyder att även om vi totalt sett har ganska mycket pengar utlånat, så är varje lån  ett mindre belopp.

Resurs Bank har inga exponeringar mot bolånemarknaden, varken den svenska eller den nu så oroliga amerikanska. Vi äger inga obligationer och sysslar inte med bostadsfinansiering.

Med andra ord, Resurs Bank är inte exponerat för de risker, massmedia nu rapporterar om.

Vi fanns som bolag under förra bankkrisen i början av 1990-talet, då staten fick gå in och rädda den svenska banknäringen. Redan då var vi stabila och säkra. Vi förlorade inga pengar, vi klarade oss helt själva utan någon statshjälp och belastade inte på något sätt de svenska skattebetalarna, något som flera av de större bankerna gjorde.

Resurs Bank är en liten men stabil bank, ett tryggt alternativ att placera sina pengar hos, nu när det blåser snålt bland storbankerna. Vi har fått många frågor från kunder som känner sig oroliga för sitt
sparande i storbankerna och vill sprida sina risker. Vi har för att svara upp på detta behov startat en ny sparprodukt - ResursSpar - där vi i dagsläget ger 5,50% i ränta. Med vår stabilitet och den statliga
insättningsgarantin så har produkten både hängslen och livrem.

Vill du veta mer ring 0771-10 11 12 eller titta in på www.resursspar.se.

Helsingborg oktober 2008

Kenneth Nilsson
Verkställande direktör