Resurs Bank löser upp den extra kreditreserveringen om 75 miljoner kronor som gjordes med anledning av Covid -19

I april 2020 gjorde Resurs Bank en extra kreditreservering om 75 miljoner kronor med anledning av Covid-19 och i enlighet med IFRS 9. Styrelsen i Resurs Bank AB har idag beslutat att lösa upp den extra kreditreserveringen i sin helhet.

Resurs har inte noterat någon negativ utveckling i kundernas betalningsmönster och osäkerheten kring den pågående ekonomiska återhämtningen och hur arbetslösheten med tillhörande effekter på kundernas betalningsförmåga utvecklas har minskat signifikant, tvärtom har kreditkvaliteten förbättrats. Styrelsen har därför beslutat att lösa upp den extra kreditreserveringen i sin helhet om 75 miljoner kronor, vilket kommer att påverka resultatet positivt för det tredje kvartalet 2021.

 

Mer information:
Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95

 

OM RESURS BANK
Resurs är en nordisk nischbank med ledande betal- och finansieringslösningar för handeln och dess kunder. Vi hjälper företag och privatpersoner att låna, spara och betala. Med över 40 års erfarenhet av handel, gör vi det snabbt, enkelt och tryggt att handla, både online och i butik. Vi sätter kundupplevelsen i fokus och arbetar för att få det roliga att hända och det svåra att kännas enklare. Idag har vi en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder. Vid utgången av det första halvåret 2021 uppgick antalet anställda till 666 personer och låneboken till 31,1 miljarder SEK. När det i denna rapport skrivs koncernen avses Resurs Bank-koncernen.

Dokument och länkar