Resurs Banks kunder samlade in 400 000 kronor till katastrofdrabbade i Filippinerna

Resurs Bank har i ett samarbete med Supreme Card-kunder skänkt 400 000 kronor till offren för katastrofen i Filippinerna via Radiohjälpen.Resurs Bank har i ett samarbete med Supreme Card-kunder skänkt 400 000 kronor till offren för katastrofen i Filippinerna via Radiohjälpen.I november skickade Resurs Bank ut sms till alla sina Supreme Card kunder. Vädjan var att stödja katastrofens offer. Responsen översteg alla förväntningar. För varje 150 kronor som kunderna skänkte, matchade Resurs Bank med 150 kronor i katastrofstöd. Sammantaget har 400 000 kronor skänkts till Radiohjälpens riktade insamling till Filippinerna.-       Responsen från våra kunder blev ögonblicklig och stark när vi bad dem skänka pengar till det katastrofdrabbade Filippinerna. Vi är stolta över den insats vi har gjort tillsammans och imponeras över kundernas vilja att bidra, säger Camilla Ögren, försäljningsansvarig för kortfamiljen Supreme Card, på Resurs Bank.Den 9 november drabbades Filippinerna av den sannolikt svåraste naturkatastrofen i landets historia. Orkanen Haiyan berörde över 13 miljoner människor, tusentals omkom och över fyra miljoner människor blev hemlösa. Insamlingen till Filippinerna är nu avslutad. Totalt samlade Radiohjälpen in nästan 24 miljoner kronor, vilket gör det till Radiohjälpens tredje största katastrofinsamling i modern tid.-       Jag vill tacka Resurs Bank och deras kunder för deras generositet och hoppas på ett fortsatt samarbete med såväl detta företag som andra som vill göra en skillnad för utsatta människor. Stödet är ett tidens tecken på hur företag gemensamt med sina kunder visar att de vill bidra till humanitära insatser. Vi hoppas på och ser fram emot ett fortsatt samarbete med Resurs Bank, säger Per Byman, generalsekreterare för Radiohjälpen.Detta är Resurs Banks hittills största insamling till Radiohjälpen. Under många år har Resurs Bank bidragit till välgörenhet, forskning, miljösatsningar och sponsring. Exempelvis har över 6 miljoner kronor skänkts till cancerforskning under Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj.Om RadiohjälpenRadiohjälpen stödjer sedan 1939 projekt för utsatta människor i världen genom ett antal svenska organisationer. Dessutom bedrivs verksamhet i Sverige till förmån för människor med någon form av funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom. Vid större katastrofer kan Radiohjälpen genomföra riktade kampanjer för människor som drabbats.Mer information:Olof Engvall, presskontakt Resurs BankTel: 0736-61 20 43. olof.engvall@resurs.se