Resurs Bank och Förlaget Villaliv i samarbete - skapar Villalånet

Resurs Bank och tidningen Villaliv ingår ett samarbete och skapar Villalånet för Sveriges villaägare. Genom sajten villalivet.se kan villaägare snabbt få information och kostnadsöverblick samt ansöka och få svar om lån till alla de projekt som villaägare ofta står inför.

Resurs Bank, en av Nordens ledande nischbanker, väljer nu att ingå samarbete med Sveriges största villatidning och öppnar nya möjligheter till finansiering för landets 2,2 miljoner villaägare. Genom en ny portal hos villalivet.se kommer Villalivs läsare att ta del av en enkel och förmånliga finansiering via Resurs Bank som går under namnet Villalånet. Tanken är att erbjuda en enklare och snabbare process för villaägare som vill lånefinansiera ett projekt men samtidigt inte vill gå den mer komplexa omvägen via en utökning av sina bolån.

- Vi står för kreditgivningen medan Villaliv står för den kommunikativa paketeringen mot kunderna. Vår tro är att Villalivs unika möjlighet att kombinera marknadsföring och information, om exempelvis renoveringar och husunderhåll, med förslag på finansiering kommer att bli väldigt slagkraftigt. Att över tid, via både papperstidning och online, kunna kommunicera med en väldigt kreditvärdig och konsumtionsinriktad målgrupp på 2,2 miljoner hushåll ger oss en stor potential för att lyckas, säger Patrik Hankers, Business Area Director, Resurs Bank.

Landets villaägare kommer under februari 2017 att få läsa mer om Villalånet genom Villalivs tryckta och digitala medier och få tillgång till den nya portalen där besökaren kan undersöka, få överblick och enkelt ansöka om sitt lånebehov.

-Tanken med Villaliv är att ge tips, råd och inspiration som gör villalivet bättre, billigare och bekvämare. Ett samarbete med en pålitlig och stabil kreditgivare som Resurs Bank känns verkligen positivt då vi bidrar till att underlätta för Sveriges villaägare att enkelt och förmånligt finna finansieringslösning till sina villaprojekt på ett tryggt och säkert sätt, säger chefredaktören Eva Linetti.

Mer information:
Magnus Lilienström, Press relations manager Resurs Bank, 0722-51 05 36, magnus.lilienstrom@resurs.se
 Fredrik Lindblahd, ansvarig utgivare Villaliv, 0708-22 72 41, fredrik.lindblahd@villalivet.se

 
Om Resurs Bank

Resurs Bank grundades 1977 och är idag en av Nordens ledande banker inom retail finance. Med attraktiva och smidiga lösningar i butik och på nätet för betalningar och konsumtionsfinansiering har Resurs Bank vuxit snabbt och etablerat partnerskap med fler än 1 200 butikskedjor som har sammanlagt 35 000 butiker. Från basen inom retail finance har erbjudandet utvecklats till att också innefatta privatlån, kreditkort och sparkonton med en kundbas på cirka 5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 banktillstånd och står under Finansinspektionens tillsyn.

Om Villaliv
Villaliv är Sveriges största villatidning som delas ut 8 gånger per år till samtliga villahushåll i Sverige (2 150 400 ex enligt RS). Förlaget Villaliv bedriver tidningsproduktion såväl i pappersform som via Internet. Förlaget omsatte ca 100 miljoner kronor i Norden 2016.