En månad efter lansering - Succé för säkerhetslösning till kreditkort från Resurs Bank

En månad efter att Resurs Bank som första aktör lanserade säkerhetstjänsten AlertMe har cirka 3000 kortkunder ökat sin säkerhet med hjälp av SMS-tjänsten. Med AlertMe får användarna av kreditkorten Supreme Card ett SMS direkt efter att kortet använts. Nu har Resurs Bank beslutat att erbjuda AlertMe helt kostnadsfritt för att skapa ännu större värde för användarna av kreditkorten inom Supreme Card.

En månad efter att Resurs Bank som första aktör lanserade säkerhetstjänsten AlertMe har cirka 3 000 kortkunder ökat sin säkerhet med hjälp av SMS-tjänsten. Med AlertMe får användarna av kreditkorten Supreme Card ett SMS direkt efter att kortet använts. Därmed får kunderna ökad kontroll över transaktionerna på sina kort och riskerna med kapade eller stulna kort minskar. Nu har Resurs Bank beslutat att erbjuda AlertMe helt kostnadsfritt för att skapa ännu större värde för användarna av kreditkorten inom Supreme Card.

I takt med att allt fler köp sker med betalkort har Resurs Bank ökat sitt fokus på säkerhetsfrågorna runt kreditkorten Supreme Card Gold, Supreme Card Woman och Supreme Card Green.

En månad efter lanseringen av SMS-tjänsten AlertMe är användarnas gensvar tydligt. Säkerhetstjänsten AlertMe uppskattas och skapar en känsla av ökad trygghet för kortkunderna. Varje gång kunderna använder sitt kort skickas ett SMS till deras mobiltelefon med uppgift om belopp och var kortet använts. Utöver den ökade säkerheten visar det sig att användarna uppskattar den känsla av ekonomisk kontroll som tjänsten erbjuder för Supreme Card från Resurs Bank.

 –      På en dryg månad har vår nya säkerhetstjänst fått ett bra gensvar från kunderna. Kunderna uppskattar att få direkt bekräftelse om vad som sker med deras kreditkort. Nu har vi beslutat att erbjuda tjänsten gratis till alla som vill för att hjälpa våra Supreme Card-kunder till marknadens högsta säkerhetsnivå inom betalkort, säger Martin Johansson, chef Supreme Card på Resurs Bank.

AlertMe är den första tjänsten av den här typen och Resurs Bank är den enda banken i Sverige som erbjuder denna tjänst. AlertMe har utvecklats av företaget Smart Refill och Resurs Bank.

Med AlertMe kan kundernas kort spärras någon minut efter att kunden utsatts för bedrägeri. Bra för kunderna men också en säkerhet för banker och kortföretag som annars får stå för betydande kostnader. Rent praktiskt fungerar tjänsten som ett varningssystem där kortinnehavaren anger ett mobilnummer som kopplas till kortet. Strax efter att kortet använts så skickas ett SMS till kortinnehavaren med information om transaktionen. I SMS:et finns både en svarsfunktion och ett spärrnummer till banken eller kortföretaget så att det snabbt går att spärra kortet vid bedrägeri.

För mer information om AlertMe besök www.supremecard.se.

För mer information, kontakta:

Martin Johansson, chef Supreme Card, Resurs Bank         

Mob: 0736 - 61 21 37. E-post: martin.johansson@resurs.se                                          

Olof Engvall, presschef Resurs Bank

Tel: 0736 - 61 20 43. olof.engvall@resurs.se