Resurs Bank genomför fusion och namnbyte i Danmark

Det danska kreditmarknadsföretaget Dan-Aktiv A/S köptes 2014 av Resurs Bank, ledande inom kundfinansiering och kreditkort. Nu har Dan-Aktiv fusionerats med Resurs Bank och bytt namn till Resurs Bank. Därmed kan bolaget fullt ut stödja danska samarbetspartners expansion i hela Norden samt få tillgång till Resurs Banks stora produktflora gentemot privatkunder.

Nu expanderar Resurs Bank snabbt på den danska marknaden - med fusionen med Dan-Aktiv

Det danska kreditmarknadsföretaget Dan-Aktiv A/S köptes 2014 av Resurs Bank, ledande inom kundfinansiering och kreditkort. Nu har Dan-Aktiv fusionerats med Resurs Bank och bytt namn till Resurs Bank. Därmed kan bolaget fullt ut stödja danska samarbetspartners expansion i hela Norden samt få tillgång till Resurs Banks stora produktflora gentemot privatkunder.

Resurs Bank förvärvade 1 april 2014 Dan-Aktiv från Credit Agricole Consumer Finance. Ett år senare är fusionen ett faktum och namnbytet genomfört. Med satsningen får kunder som sedan länge samarbetat med Dan-Aktiv tillgång till såväl nya produkter som kreditprodukter som är pannordiska. Både inom traditionella butiker som inom e-commerce. Därtill får den danska marknaden tillgång till det uppskattade kreditkortet Supreme Card som idag används av uppemot 150 000 kunder i Sverige och Norge.

- Med samgåendet med Resurs Bank har vi en stark marknadsnärvaro i såväl Sverige som Finland, Norge och Danmark. Det innebär att vi ännu bättre än tidigare kan hjälpa våra samarbetspartners, oavsett om de finns i Danmark eller i hela Norden. Våra privatkunder kan också få tillgång till exempelvis våra uppskattade kreditkort eller försäkringsprodukter, säger Resurs Banks landschef i Danmark, Søren Kargaard.

För mer information kontakta

Landschef Resurs Bank Danmark Søren Kargaard +45 3913 1662, soren.kargaard@resurs.dk

Presskontakt Resurs Bank Sverige Olof Engvall, 0736 61 20 43, olof.engvall@resurs.se

Adress Danmark: Delta Park 46, 2665 Vallensbæk Strand.