yA Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 400 miljoner norska kronor

yA Bank AS, ett helägt dotterbolag till Resurs Bank AB, har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 400 miljoner norska kronor på den norska marknaden. Obligationerna kommer att löpa på 2 år med en rörlig ränta om 3m Nibor + 1.33% och kommer noteras på Nordic ABM. 

SEB Markets har agerat finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen. 

För ytterligare information: 

Per Kristian Haug, CFO yA Bank, pkh@ya.no, +47 95 23 87 17
Peter Rosén, CFO Resurs Holding, peter.rosen@resurs.se+46 736 564 934
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager,
gunilla.wikman@resurs.se  +46 707 638 125

Om Resurs Bank  

Resurs Bank grundades 1977 och är idag en av Nordens ledande banker inom retail finance. Med attraktiva och smidiga lösningar i butik och på nätet för betalningar och konsumtionsfinansiering har Resurs Bank vuxit snabbt och etablerat partnerskap med fler än 1 200 butikskedjor som har sammanlagt 35 000 butiker. Från basen inom retail finance har erbjudandet utvecklats till att också innefatta privatlån, sparkonton och kreditkort. Det senare inkluderar det egna Supreme Card med cirka 150 000 kortinnehavare i Norden. Resurs Bank ägs av Resurs Holding och är en del av Resurs Holding-koncernen. Under 2015 förvärvade Resurs Bank dotterbolaget yA Bank.

Dokument och länkar