Resurs Bank miljöcertifieras och ökar satsningen på miljökortet Supreme Card Green

Resurs Bank har blivit miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004, en internationell miljöstandard. Satsningen på att vara ett miljövänligare företag har pågått under flera år och vid årsskiftet certifierades Resurs Bank. Samtidigt konstaterar Resurs Bank att satsningen på det nylanserade kreditkortet Supreme Card Green har fått ett starkt mottagande hos miljöintresserade.

Resurs Bank har blivit miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004, en internationell miljöstandard. Satsningen på att vara ett miljövänligare företag har pågått under flera år och vid årsskiftet certifierades Resurs Bank. Samtidigt konstaterar Resurs Bank att satsningen på det nylanserade kreditkortet Supreme Card Green har fått ett starkt mottagande hos miljöintresserade.

Miljöcertifieringen innebär att Resurs Bank intensifierar sina insatser för att minska företagets miljöbelastning. Som tjänsteföretag med drygt 220 anställda omfattas resor, energianvändning, val av underleverantörer och avfallshantering. I vardagen handlar satsningarna om miljökloka val kring energi, förbrukning, resor, avfallshantering m.m. Miljösatsningarna stoppar inte vid egna insatser utan Resurs Bank kommer i växande utsträckning att ställa miljökrav på sina partners och leverantörer.

-       Certifieringen ligger i linje med vårt nyligen lanserade kreditkort Supreme Card Green som riktar sig till en målgrupp som värnar om miljön. Vårt unika betalkort lanserades i slutet av 2009 och gensvaret är tydligt. Användarna tycker om att deras konsumtion bidrar till miljösatsningar, säger Martin Johansson, chef Supreme Card Green.

Supreme Card Green är ett kreditkort där en del av omsättningen går till miljön utan att det kostar kunden något extra och Resurs Bank skänker även en del av årsavgiften. Under 2010 kommer pengarna som genererats via Supreme Card Green att gå till Naturskyddsföreningens Östersjöprojekt och arbete med klimatfrågor. Närmast kommer Sveriges ägare av miljöbilar att erbjudas det miljöprofilerade betalkortet. Mer om Supreme Card Green  www.supremecard.com/green/green.jsp

Resurs Banks satsning på miljöcertifieringen sker i samarbete med miljökonsulterna Ecowise och Resurs Bank ska nu koppla samman sina miljöambitioner med de mål som Naturvårdsverket har fastställt på uppdrag av Sveriges Riksdag. Bland en rad olika miljöprojekt kommer tjänstebilsförare att genomgå utbildning i eco-driving. Under det senaste halvåret har också Resurs Bank satsat på ett antal biogasdrivna tjänstebilar.

För mer information, kontakta:

Martin Johansson, chef Supreme Card, www.resurs.se

Mobil: 0736-612137                                                         

E-post: martin.johansson@resurs.se                                                      

För fler nyheter från Resurs Bank: www.resurs.se/press