Resurs säljer förfallna fordringar till ledande internationell investerare – ett styrkebesked

Resurs Bank har ingått avtal med en ledande internationell investerare inom förfallna fordringar om att sälja delar av Resurs Banks förfallna fordringar till ett bruttovärde om drygt 500 MSEK. Försäljningen har en positiv påverkan på Resurs Banks kapitalbehov och likviditet samtidigt som den är resultatneutral.

Försäljningen väntas genomföras i slutet av det fjärde kvartalet 2020 och är i linje med den strategi kring hantering av förfallna fordringar som Resurs Bank arbetat efter sedan hösten 2018. Den innefattar att löpande sälja förfallna fordringar (så kallade forward flow) kombinerat med att sälja delar av de existerande NPL-portföljerna vid rätt förutsättningar. 

- Det är ett styrkebesked att vi, givet rådande marknadsläge, kan genomföra den här typen av transaktion med en ledande internationell investerare inom förfallna fordringar. Det visar att vi har god kvalitet i våra underliggande tillgångar samt att vi har ett högt förtroende på marknaden säger Stefan Noderen, Chief Credit & NPL Officer Resurs Bank.

Mer information:
Stefan Noderen, Chief Credit & NPL Officer, stefan.noderen@resurs.se, +46 70 816 02 24
Sofie Tarring Lindell, IR-Officer, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95

Om Resurs Bank:
Resurs är en nordisk nischbank med ledande betal- och finansieringslösningar för handeln och dess kunder. Vi hjälper företag och privatpersoner att låna, spara och betala. Med över 40 års erfarenhet av handel, gör vi det snabbt, enkelt och tryggt att handla, både online och i butik. Vi sätter kundupplevelsen i fokus och arbetar för att få det roliga att hända och det svåra att kännas enklare. Idag har vi en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder.