Resurs Bank talar på Naturskyddsföreningens CSR-Dag 21 oktober

Torsdagen den 21 oktober är Resurs Bank talare på Naturskyddsföreningens CSR-dag i Stockholm. Som guldsponsor till Naturskyddsföreningen har banken blivit inbjuden att berätta om sin unika satsning på att utveckla ett grönt betalkort som gör att miljövänner kan Handla för Miljön!

Torsdagen den 21 oktober är Resurs Bank talare på Naturskyddsföreningens CSR-dag i Stockholm. Som guldsponsor till Naturskyddsföreningen har banken blivit inbjuden att berätta om sin unika satsning på att utveckla ett grönt betalkort som gör att miljövänner kan Handla för Miljön! Produktägaren Fredrik Casta och undertecknad kommer att berätta historien om hur vi valde att utveckla ett betalkort som direkt avkastar en procent på varje köp till miljösatsningar. Idag bidrar användarna av kortet Supreme Card Green med betydande summor varje år till just Naturskyddsföreningen.

Temat för CSR-dagen är biologisk mångfald och besökarna kommer därtill att få lyssna på Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson och andra experter inom området. www.naturskyddsforeningen.se

På den tuffa frågan – Hur kan shopping vara bra för miljön?… väljer vi att överlåta svaret till var och envar. Men en sak konstaterar vi. OM man behöver handla något någon gång och bryr sig mycket om miljön finns det inget enklare sätt att i vardagen avkasta medel till miljösatsningar. Pröva själv med Supreme Card Green! www.supremecard.se/green/green.jsp

Olof Engvall – kommunikationschef Resurs Bank

Givetvis klimatkompenserar vi för våra kort

Ett naturligt steg för Supreme Card Green är att klimatkompensera, vi har låtit en extern byrå vid namn Ecowise Consulting AB gå igenom hela processen från det att kortet tillverkas tills dess att det skickas ut till kunden.

Ett Supreme Card Green och tillhörande tryckmaterial orsakar vid tillverkning och transport utsläpp av 74 g koldioxidekvivalenter. Utöver detta har även utsläpp i samband med övriga utskick (månadsvisa aviseringar, utskick till nya kunder med mera) som går att koppla till Supreme Card Green beräknats och kompenserats.