Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 400 miljoner kronor

I linje med Resurs strategi om en långsiktigt diversifierad finansiering har Resurs Bank emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 400 miljoner kronor.

Resurs Bank AB har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 400 MSEK på den nordiska marknaden. Obligationerna har en löptid om 3 år (förfall november 2023) och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

Obligationerna emitteras under Resurs Banks MTN-program med en total ram om 9 miljarder kronor och kommer att löpa med en rörlig ränta om 3m Stibor + 1,50%.

- Det är roligt att konstatera att det finns ett bra intresse kring Resurs Bank som emittent. Vi är en etablerad aktör på marknaden och vår avsikt är att fortsätta att ha en långsiktigt diversifierad finansiering säger Jonas Olin, CFO, Resurs.

Nordea och SEB har agerat som finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen.

Mer information:
Jonas Olin, CFO & Head of IR, jonas.olin@resurs.se, +46 766 98 41 76
Sofie Tarring Lindell, IR-Officer, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95

Om Resurs:
Resurs är en nordisk nischbank med ledande betal- och finansieringslösningar för handeln och dess kunder. Vi hjälper företag och privatpersoner att låna, spara och betala. Med över 40 års erfarenhet av handel, gör vi det snabbt, enkelt och tryggt att handla, både online och i butik. Vi sätter kundupplevelsen i fokus och arbetar för att få det roliga att hända och det svåra att kännas enklare. Idag har vi en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder.