Resurs Bank blir stödföretag till BRIS

Resurs Bank har valt att bli stödföretag till BRIS, Barnens Rätt i Samhället. Satsningen sker för att uppmärksamma och stötta organisationens arbete för utsatta barn och ungdomar i Sverige. Som en snabbt växande arbetsgivare och aktör på den svenska marknaden vill Resurs Bank med stödet uppmuntra även andra företag att bidra till den ideella organisationen BRIS.

Resurs Bank har valt att bli stödföretag till BRIS, Barnens Rätt i Samhället. Satsningen sker för att uppmärksamma och stötta organisationens arbete för utsatta barn och ungdomar i Sverige. Som en snabbt växande arbetsgivare och aktör på den svenska marknaden vill Resurs Bank med stödet uppmuntra även andra företag att bidra till den ideella organisationen BRIS.

BRIS verksamhet är inte statsfinansierad utan bygger på bidrag från privatpersoner, företag och myndigheter. Bidrag från företag är ett måste för att den ideella organisationen ska kunna utveckla sin verksamhet.

–      Det är en ynnest och glädje att kunna bidra med en skärva till BRIS viktiga arbete för barn, säger Olof Engvall, kommunikationschef på Resurs Bank.

BRIS är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn som far illa. FN:s konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet.

Utöver det nya stödet till BRIS är Resurs Bank partner till Cancerfondens Rosa-Bandet-kampanj samt guldsponsor till Naturskyddsföreningen. Samarbetet är kopplat till bankens betalkort Supreme Card Woman och Supreme Card Green.

För mer information om BRIS www.bris.se

För att läsa mer om Resurs Banks sponsorskap och samhällsstöd www.resurs.se/om+oss/sponsor.jsp

För mer information, kontakta:

Olof Engvall, presschef Resurs Bank

Tel: 0736 - 61 20 43. olof.engvall@resurs.se