Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor

Resurs Bank AB har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor på den nordiska marknaden. Obligationerna har en löptid om 4 år och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

Obligationsemissionen möttes av ett mycket stort intresse från nordiska investerare där främst institutionella investerare deltog i en övertecknad orderbok. Obligationerna emitteras under Resurs Banks MTN-program med en total ram om 3 miljarder kronor och kommer att löpa på 4 år med en rörlig ränta om 3m Stibor + 1.70%. Emissionsdatum blir 16 mars 2017.

Carnegie Investment Bank AB och Swedbank AB har agerat finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen.

För ytterligare information:

Peter Rosén, CFO Resurs Holding, peter.rosen@resurs.se +46 736 564 934
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager,
gunilla.wikman@resurs.se  +46 707 638 125

Om Resurs Bank  

Resurs Bank grundades 1977 och är idag en av Nordens ledande banker inom retail finance. Med attraktiva och smidiga lösningar i butik och på nätet för betalningar och konsumtionsfinansiering har Resurs Bank vuxit snabbt och etablerat partnerskap med fler än 1 200 butikskedjor som har sammanlagt 35 000 butiker. Från basen inom retail finance har erbjudandet utvecklats till att också innefatta privatlån, sparkonton och kreditkort. Det senare inkluderar det egna Supreme Card med cirka 150 000 kortinnehavare i Norden. Resurs Bank ägs av Resurs Holding och är en del av Resurs Holding-koncernen. Under 2015 förvärvade Resurs Bank dotterbolaget yA Bank.

Dokument och länkar