Resurs Holding emitterar primärkapitaltillskott (Additional Tier 1 Capital) och tillskjuter kapital till Resurs Bank

Resurs Holding AB (Resurs), ägare till Resurs Bank AB med kreditrating BBB- (NCR), har emitterat primärkapitaltillskott (Additional Tier 1 Capital) om 300 MSEK.

Instrumentet har en evig löptid med första möjliga inlösen efter fem år och en temporär nedskrivningsstruktur. Instrumentet har en rörlig ränta om 3 månader STIBOR + 5,50% och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm. Likviddag är 11 december 2019.

Vidare kommer Resurs Holding att tillskjuta ett ovillkorat aktieägartillskott om 200 MSEK till Resurs Bank.

Nordea och Swedbank har agerat finansiella rådgivare i samband med emissionen av primärkapitaltillskott.

 

Mer information:
Christina Kassberg, CFO & Head of IR, christina.kassberg@resurs.se +46 42 38 20 00
Christina Jungvid Ohlsson, IR-Officer,
christina.jungvidohlsson@resurs.se +46 70 781 65 58

 

OM RESURS BANK
Resurs är en nordisk nischbank med ledande betal- och finansieringslösningar för handeln och dess kunder. Vi hjälper företag och privatpersoner att låna, spara och betala. Med över 40 års erfarenhet av handel, gör vi det snabbt, enkelt och tryggt att handla, både online och i butik. Vi sätter kundupplevelsen i fokus och arbetar för att få det roliga att hända och det svåra att kännas enklare. Idag har vi en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder och över 700 anställda i Norden.