Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera obligationer inom existerande MTN-program

Resurs Bank AB (publ) har gett Swedbank i uppdrag att undersöka möjligheten att emittera 2,5-åriga icke säkerställda SEK obligationer inom sitt befintliga MTN-program om 5 miljarder SEK. Emissionsvolymen förväntas uppgå till minimum 500 MSEK. Transaktionen beräknas ske inom en snar framtid, beroende på marknadsförutsättningarna.

Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95

Om Resurs:
Resurs grundades 1977 och är en av Nordens snabbast växande nischbanker. Under 1980-talet uppfann vi det framgångsrika säljfinanskonceptet ”räntefritt” och i dag är vi en av Nordens ledande banker inom retail finance, med över 5,5 miljoner privatkunder i Norden. Från basen inom retail finance har produkterbjudandet utvecklats till att också innefatta sparkonton, försäkringar, privatlån och kreditkort. Resurs Bank ägs av moderbolaget Resurs Holding och är en del av Resurs Holding-koncernen. Under 2015 förvärvade Resurs Bank dotterbolaget yA Bank. När det i denna rapport skrivs koncernen avses Resurs Bank-koncernen.