Resurs rekryterar Chief Commercial Officer

Anna Nauclèr, som idag är försäljningschef för Sverige inom Unilever Food Solutions, har rekryterats som Chief Commercial Officer, tillika vice VD, för Resurs Bank. Anna tillträder tjänsten under våren 2018 och kommer att ingå i koncernledningen.

”Annas erfarenhet och starka säljdriv med dokumenterat resultat av att skapa lönsam tillväxt kommer att göra stor nytta på Resurs. Jag ser fram emot att välkomna Anna till vår koncernledning och fortsätta utveckla Resurs tillsammans" säger Kenneth Nilsson, VD och koncernchef för Resurs Holding.

Mer information:
Kenneth Nilsson, VD & Koncernchef Resurs Holding, kenneth.nilsson@resurs.se +46 736 61 20 60  

Om Resurs Bank:
Resurs grundades 1977 och är en av Nordens snabbast växande nischbanker. Under 1980-talet uppfann vi det framgångsrika säljfinanskonceptet ”räntefritt” och i dag är vi en av Nordens ledande banker inom retail finance, med cirka 5,5 miljoner privatkunder i Norden. Från basen inom retail finance har produkterbjudandet utvecklats till att också innefatta sparkonton, försäkringar, privatlån och kreditkort. De senare erbjuds bl a genom det egna Supreme Card med cirka 150 000 kort i Norden. Resurs Bank ägs av moderbolaget Resurs Holding och är en del av Resurs Holding-koncernen. Under 2015 förvärvade Resurs Bank dotterbolaget yA Bank.

Dokument och länkar