Resurs Bank lanserar inlåningserbjudande i Tyskland

Resurs Bank lanserar inlåning till privatpersoner i Tyskland. Genom att komplettera inlåningsaffären i Sverige, i svenska kronor, och Norge, i norska kronor, med inlåning i Euro kommer Resurs Bank att ta ytterligare ett steg mot en stärkt och mer diversifierad finansiering.

Koncernens strategi är att aktivt arbeta med olika finansieringskällor för att ha möjlighet att använda den finansieringskälla som är mest lämplig vid var tid och för att långsiktigt skapa en diversifierad finansiering.

Sparkonto i Tyskland erbjuds i samarbete med Raisin. Raisin är den största inlåningsplattformen på den europeiska marknaden och har sedan starten 2013 möjliggjort för mer än 150 000 kunder att placera över 8 miljarder Euro till konkurrenskraftiga räntor. Läs mer om Raisin på: www.raisin.com.

Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +467 36 56 49 34

Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95  

Om Resurs:
Resurs grundades 1977 och är en av Nordens snabbast växande nischbanker. Under 1980-talet uppfann vi det framgångsrika säljfinanskonceptet ”räntefritt” och i dag är vi en av Nordens ledande banker inom retail finance, med cirka 5,8 miljoner privatkunder i Norden. Från basen inom retail finance har produkterbjudandet utvecklats till att också innefatta sparkonton, försäkringar, privatlån och kreditkort. Resurs Bank ägs av moderbolaget Resurs Holding och är en del av Resurs Holding-koncernen. Under 2015 förvärvade Resurs Bank dotterbolaget yA Bank.

Dokument och länkar