Resurs Bank har erhållit höjd kreditrating (BBB, stabila utsikter)

Resurs Bank har idag erhållit en uppdaterad rating från kreditratingbolaget Nordic Credit Rating (NCR). Resurs Banks kreditbetyg höjs från BBB- till BBB med motivering om Resurs Bank möjligheter att attrahera nya samarbetspartners samt en förbättrad nordisk konsumentkreditmarknad.  

Sedan maj 2019 har Resurs Bank haft en investment grade rating från kreditratingbolaget NCR. Betyget har idag höjts till följd av en mer positiv syn på den nordiska konsumentkreditmarknaden och hur sektorn i sin helhet har hanterat corona-pandemin. Bedömningen från NCR är att Resurs Banks ställning på marknaden relativt konkurrenter har stärkts. Vidare skriver NCR att Resurs Bank har god tillgång till finansieringsmöjligheter.

– Vår strategi är att aktivt arbeta med olika finansieringskällor och skapa en långsiktigt diversifierad finansiering. Kreditratingen från NCR ger oss goda förutsättningar att söka finansiering till fördelaktiga villkor. Bolagets transformationsresa med fokus på förflyttning till att bli en mer tech-orienterad aktör och fortsatt stark utveckling inom e-handel, skapar fina förutsättningar för en fortsatt god utveckling för banken, säger Claes Wenthzel, interim CFO på Resurs.

Mer information:
Claes Wenthzel, interim CFO, claes.wenthzel@resurs.se, +46 70 862 01 22
Sofie Tarring Lindell, Head of IR & Group Control, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95

Om Resurs Bank: 
Resurs är en nordisk nischbank med ledande betal- och finansieringslösningar för handeln och dess kunder. Vi hjälper företag och privatpersoner att låna, spara och betala. Med över 40 års erfarenhet av handel, gör vi det snabbt, enkelt och tryggt att handla, både online och i butik. Vi sätter kundupplevelsen i fokus och arbetar för att få det roliga att hända och det svåra att kännas enklare. Idag har vi en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder.