Resurs Bank emitterar efterställda Tier 2 obligationer om 300 miljoner kronor

Resurs Bank AB, ett helägt dotterbolag till Resurs Holding AB (Nasdaq Stockholm: RESURS), har emitterat efterställda Tier 2 obligationerom 300 miljoner kronor. Emissionen möttes av ett mycket stort intresse från nordiska investerare där främst institutionella investerare deltog i en väl övertecknad orderbok. De efterställda obligationerna emitteras under Resurs Banks MTN-program med en total ram om 3 miljarder kronor och kommer att löpa på 10 år med en rörlig ränta om 3m Stibor + 4,4%.

Information om transaktionen:
Utställare: Resurs Bank AB (Publ)
Instrument: Tier 2 obligation
Ranking: Efterställt
Förfall: Senast 17 januari 2027, första lösen 17 januari 2022
Ränta: 3 månader Stibor +4,4%
Arrangörer: Carnegie och Nordea

För ytterligare information:

Peter Rosén, CFO Resurs Holding, peter.rosen@resurs.se +46 736 564 934
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager, gunilla.wikman@resurs.se; +46707638125

Denna information är sådan information som Resurs Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2017 kl 18.30 CET. 

Om Resurs Bank  

Resurs Bank grundades 1977 och är idag en av Nordens ledande banker inom retail finance. Med attraktiva och smidiga lösningar i butik och på nätet för betalningar och konsumtionsfinansiering har Resurs Bank vuxit snabbt och etablerat partnerskap med fler än 1 200 butikskedjor som har sammanlagt 35 000 butiker. Från basen inom retail finance har erbjudandet utvecklats till att också innefatta privatlån, sparkonton och kreditkort. Det senare inkluderar det egna Supreme Card med cirka 150 000 kortinnehavare i Norden.

Resurs Bank ägs av Resurs Holding och är en del av Resurs Holding-koncernen. Under 2015 förvärvade Resurs Bank dotterbolaget yA Bank.

Dokument och länkar