Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer

I linje med Resurs strategi om en långsiktigt diversifierad finansiering har Resurs Bank emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 400 miljoner svenska kronor och 300 miljoner norska kronor.

Resurs Bank AB har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 400 miljoner svenska kronor och 300 miljoner norska kronor på de nordiska marknaderna. Obligationerna emitteras under Resurs Banks MTN-program med en total ram om 9 miljarder kronor, och kommer noteras på Nasdaq Stockholm respektive Oslo Børs.

Både de svenska och de norska obligationerna har en löptid om 3 år, med förfall i september 2024. De svenska obligationerna kommer att löpa med en rörlig ränta om 3m Stibor + 1,07%, och de norska obligationerna kommer att löpa med en rörlig ränta om 3m Nibor + 1,07%.

- Resurs Bank är en nordisk aktör med avsikt att fortsätta ha en långsiktigt diversifierad finansiering till fördelaktiga villkor. Det är med stor glädje vi även denna gång noterar det starka intresset för Resurs Bank i samband med emissionen, säger Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, Resurs Holding.

Nordea och Swedbank har agerat som finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen.

Mer information:
Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95

OM RESURS BANK
Resurs är en nordisk nischbank med ledande betal- och finansieringslösningar för handeln och dess kunder. Vi hjälper företag och privatpersoner att låna, spara och betala. Med över 40 års erfarenhet av handel, gör vi det snabbt, enkelt och tryggt att handla, både online och i butik. Vi sätter kundupplevelsen i fokus och arbetar för att få det roliga att hända och det svåra att kännas enklare. Idag har vi en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder.

Dokument och länkar