Kommuniké från Resurs Banks extra bolagsstämma 2018

Resurs Bank Aktiebolag har beslutat att lämna en utdelning till moderbolaget Resurs Holding AB (publ) om 660 kronor per aktie (sammanlagt 330 000 000 kronor). Denna utdelning har sin grund i att bolaget under hösten 2017 övergick till halvårsvisa utdelningar. Utbetalning ska ske den 1 oktober 2018.

Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95

Om Resurs:
Resurs grundades 1977 och är en av Nordens snabbast växande nischbanker. Under 1980-talet uppfann vi det framgångsrika säljfinanskonceptet ”räntefritt” och i dag är vi en av Nordens ledande banker inom retail finance, med över 5,7 miljoner privatkunder i Norden. Från basen inom retail finance har produkterbjudandet utvecklats till att också innefatta sparkonton, försäkringar, privatlån och kreditkort. Resurs Bank ägs av moderbolaget Resurs Holding och är en del av Resurs Holding-koncernen. Under 2015 förvärvade Resurs Bank dotterbolaget yA Bank.

Dokument och länkar