Resurs Bank förändrar i ledningen: rekryterar ny CIO och utser ny COO

Sebastian Green, har rekryterats som CIO för Resurs Bank, Sebastian kommer närmast från en tjänst som CIO hos Bergendahls Food och tillträder tjänsten hos Resurs under hösten 2018.

-       Med sin erfarenhet av att driva strategisk IT-utveckling på nordisk nivå inom retailbranschen kommer Sebastians kompetens vara en viktig del i Resurs mission att erbjuda innovativa och relationsbyggande betallösningar och tjänster. Sebastian kommer tillföra viktig kompetens till vår koncernledning, och jag ser fram emot att få välkomna honom, säger Kenneth Nilsson, CEO. 

Samtidigt genomförs ytterligare en förändring i Resurs koncernledning. Erik Frick, som idag är CSO, och ansvarig för koncernens strategiska funktion, utnämns till COO och tillika vVD för Resurs Bank. Någon ny CSO utnämns inte, utan den strategiska funktionen kommer att rapportera till COO.

-       Med denna förändring samlar vi den operativa delen av företaget, affärsverksamheten och operations, under Anna Nauclér CCO och Erik Frick COO, båda vVD. Syftet är att ytterligare stärka besluts- och genomförandekraft i våra processer, såväl interna som externa, för att med detta möjliggöra effektivare rutiner och bättre kundupplevelser, säger Kenneth Nilsson, CEO. 

Peter Rosén, CFO, kvarstår som vVD i Resurs Holding. 

Mer information:
Kenneth Nilsson, VD & Koncernchef Resurs Holding, kenneth.nilsson@resurs.se +46 736 61 20 60

Om Resurs:
Resurs grundades 1977 och är en av Nordens snabbast växande nischbanker. Under 1980-talet uppfann vi det framgångsrika säljfinanskonceptet ”räntefritt” och i dag är vi en av Nordens ledande banker inom retail finance, med över 5,7 miljoner privatkunder i Norden. Från basen inom retail finance har produkterbjudandet utvecklats till att också innefatta sparkonton, försäkringar, privatlån och kreditkort. Resurs Bank ägs av moderbolaget Resurs Holding och är en del av Resurs Holding-koncernen. Under 2015 förvärvade Resurs Bank dotterbolaget yA Bank.