Finansinspektionen och Finanstillsynet godkänner Resurs banks köp av norska nischbanken yA Bank

Resurs Bank har i dagarna erhållit tillstånd såväl från den svenska Finansinspektionen som det Norska Finanstillsynet och tidigare från den norska konkurrensmyndigheten att genomföra förvärvet av det norska OTC-noterade yA Holdings rörelse.

Budet, som annonserades i juli uppgår till 1,57 miljarder NOK och Resurs har genomfört en nyemission om 1,25 miljarder SEK, vilket förväntas leda till en totalkapitalrelation om 15 % i slutet av oktober, då förvärvet förväntas vara genomfört.

Förvärvet av yA Bank är i linje med Resurs Banks strategi att bli Nordens ledande bank inom Retail Finance och medför en avsevärd förstärkning av verksamheten på den norska marknaden.

yA Holdings rörelse består i de båda dotterbolagen yA Bank och MetaTech. yA bank är en Oslobaserad norsk nischbank med fokus på konsumentfinansiering. Låneportföljen uppgår till ca 3 miljarder norska kronor och de ca 100,000 kunderna erbjuds sparkonton, konsumentlån, kreditkort och försäkring. MetaTech är koncernens IT-företag som bygger och underhåller banksystem företrädelsevis till yA bank, men också till ett fåtal andra kunder. Bolagen har tillsammans 47 anställda.

För mer information; kontakta

Kenneth Nilsson, vd för Resurs Bank

Telefon; +46 42-38 20 00