Resurs Bank utökar sin finansiering

Resurs Bank har framgångsrikt utökat sin existerande ABS- finansiering från 2,1 miljarder till 2,9 miljarder. Detta förstärker Resurs diversifierade finansiering ytterligare.

Den 15:e januari 2018 undertecknades avtal om förlängning samt utökning av befintlig ABS-finansiering. Det är en värdepapperisering av privatlån, en form av strukturerad finansiering som även kallas Asset Backed Securities (ABS).

Utökningen innebär att Resurs Bank på likviddagen den 22:e januari 2018 totalt värdepapperiserar privatlån uppgående till ett bokfört värde av cirka 3,7 miljarder, tidigare 2,7 miljarder. Förlängningen innebär att en ny revolverande period om 18 månader inleds.

Finansieringen sker med hjälp av en ledande internationell bank.  

Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se
+46 736 44 33 95

Om Resurs Bank:
Resurs grundades 1977 och är en av Nordens snabbast växande nischbanker. Under 1980-talet uppfann vi det framgångsrika säljfinanskonceptet ”räntefritt” och i dag är vi en av Nordens ledande banker inom retail finance, med cirka 5,5 miljoner privatkunder i Norden. Från basen inom retail finance har produkterbjudandet utvecklats till att också innefatta sparkonton, försäkringar, privatlån och kreditkort. De senare erbjuds bl a genom det egna Supreme Card med cirka 150 000 kort i Norden. Resurs Bank ägs av moderbolaget Resurs Holding och är en del av Resurs Holding-koncernen. Under 2015 förvärvade Resurs Bank dotterbolaget yA Bank.


 

Dokument och länkar