Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera efterställda Tier 2 obligationer inom existerande MTN-program

Resurs Bank AB (publ) har gett Carnegie och Nordea i uppdrag att undersöka möjligheten att emittera efterställda Tier 2 SEK obligationer inom sitt befintliga MTN-program med ett rambelopp om 3 miljarder kronor för att ytterligare stärka sin kapitalsituation med supplementärkapital. Transaktionen beräknas, beroende på marknadsförutsättningarna, ske inom en snar framtid.

Resurs Bank AB (publ) har gett Carnegie och Nordea i uppdrag att undersöka möjligheten att emittera efterställda Tier 2 SEK obligationer inom sitt befintliga MTN-program med ett rambelopp om 3 miljarder kronor för att ytterligare stärka sin kapitalsituation med supplementärkapital. Transaktionen beräknas, beroende på marknadsförutsättningarna, ske inom en snar framtid.

För ytterligare information, kontakta;
Peter Rosén, CFO Resurs Holding, peter.rosen@resurs.se, +46 736 564 934
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager, gunilla.wikman@resurs.se; +46707638125

Om Resurs Bank
Resurs grundades 1977 och är en av Nordens snabbast växande nischbanker. Under 1980-talet uppfann vi det framgångsrika säljfinanskonceptet ”räntefritt” och i dag är vi en av Nordens ledande banker inom retail finance, med över 5 miljoner privatkunder och partnerskap med fler än 1 200 handlarkedjor och sammanlagt över 35 000 butiker i Norden. Från basen inom retail finance har produkterbjudandets utvecklats till att också innefatta sparkonton, försäkringar, privatlån och kreditkort. De senare erbjuds bl a genom det egna Supreme Card med cirka150 000 kort i Norden. Resurs Bank ägs av moderbolaget Resurs Holding och är en del av Resurs Holding-koncernen.

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari 2017 kl 18.00 CET.