Resurs Bank och Supreme Card stödjer Radiohjälpens arbete i jordbävningsdrabbade Nepal

Efter helgens jordbävningskatastrof i Nepal växer hjälpbehovet dag för dag. Nu väljer Resurs Bank att åter stödja Radiohjälpens arbete vid en internationell katastrof. Tillsammans med användarna av kortet Supreme Card samlar banken in pengar till hjälparbetet i Nepal. Lika mycket som kunderna skänker av sina bonuspoäng bidrar Resurs Bank med.

Resurs Bank och Radiohjälpen samarbetar i insamling till hjälparbetet i Nepal.

Efter helgens jordbävningskatastrof i Nepal växer hjälpbehovet dag för dag. Nu väljer Resurs Bank att åter stödja Radiohjälpens arbete vid en internationell katastrof. Tillsammans med användarna av kortet Supreme Card samlar banken in pengar till hjälparbetet i Nepal. Lika mycket som kunderna skänker av sina bonuspoäng bidrar Resurs Bank med. Förra årets insamling till katastrofdrabbade Filippinerna resulterade i att Radiohjälpen fick 400 000 kronor.

Fyra dagar efter den omfattande jordbävningen mellan huvudstaden Kathmandu och den nästa största staden Pokhara växer omfattningen av katastrofen. Internationella hjälporganisationer anländer och behoven av resurser accentueras. Därför väljer Resurs Bank att ge användarna av kortet Supreme Card en enkel möjlighet att bidra till hjälparbetet. Genom att skänka 15 000 bonuspoäng till Radiohjälpen bidrar Resurs Bank med 150 kronor till insamlingen och sammanlagt 300 kronor skänks.
Intresset för att bidra har varit överväldigande. När 140 000 kunder under måndagen den 28 april nåddes av möjligheten att bidra var intresset att bidra så massivt att hemsidan tillfälligt fick stängas för att kunna hantera volymen av bidrag.

- Det är fantastiskt att se vilket engagemang det finns bland människor att hjälpa. Vi erbjuder ett väldigt enkelt och motiverande sätt att bidra och just det tror jag är orsaken till att så många kastade sig på datorn för att ge bort poäng till en hjärtefråga som engagerar på djupet. Vi har sett kunder som valt att skänka bort flera hundratusentals poäng och därmed bidragit med många, många tusen kronor till insamlingen, säger Camilla Ögren, försäljningschef kreditkort Norden Resurs Bank.

- Bidraget från Resurs Bank är otroligt viktigt för oss. Vi har samarbetspartners på plats som redan påbörjat sitt arbete och det här stödet gör det möjligt för oss att redan tidigt i arbetet kunna öka det viktiga stödet. Efter tyfonen i Filippinerna 2013 var Resurs Bank och deras kunder en av de absolut största bidragsgivarna till Radiohjälpens arbete där och vi är väldigt tacksamma för att Resurs Bank än en gång valt att stödja Radiohjälpens arbete, säger Per Byman, Generalsekreterare på Radiohjälpen.

Om Radiohjälpen

Radiohjälpen stödjer sedan 1939 projekt för utsatta människor i världen genom ett antal svenska organisationer. Dessutom bedrivs verksamhet i Sverige till förmån för människor med någon form av funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom. Vid större katastrofer kan Radiohjälpen genomföra riktade kampanjer för människor som drabbats.

Mer information:
Olof Engvall, presskontakt Resurs Bank: +46-736-61 20 43, olof.engvall@resurs.se