Resurs Bank har ingått avtal om utökat samarbete med kredithanteringsföretaget Axactor i Norge

Resurs Bank har ingått avtal om utökat samarbete med kredithanteringsföretaget Axactor i Norge. Avtalet omfattar löpande försäljning av Resurs Banks förfallna låne-, och kreditkortsfordringar i Norge.  Första överlåtelsen förväntas ske under mars 2020. Överlåtelserna förväntas ha en marginell positiv påverkan på Resurs Banks kapitalbehov, likviditet och resultat.

Resurs Banks lånefordringar som varit förfallna i mer än 90 dagar kommer säljas till Axactor genom s.k. forward flow, och kreditkortsfordringar omfattar en s.k. solution rate gurantee som föregås av 90 dagars uppdragsinkasso. Den totala utestående ramen för avtalet är 390 MNOK och avtalens längd är 12 månader. Genom att sälja fordringarna påskyndas kassaflödet från fordringarna och Resurs Banks riskexponering reduceras.

 

Mer information:
Christina Kassberg, CFO & Head of IR, christina.kassberg@resurs.se +46 42 38 20 00
Christina Jungvid Ohlsson, IR-Officer,
christina.jungvidohlsson@resurs.se +46 70 781 65 58

OM RESURS BANK
Resurs är en nordisk nischbank med ledande betal- och finansieringslösningar för handeln och dess kunder. Vi hjälper företag och privatpersoner att låna, spara och betala. Med över 40 års erfarenhet av handel, gör vi det snabbt, enkelt och tryggt att handla, både online och i butik. Vi sätter kundupplevelsen i fokus och arbetar för att få det roliga att hända och det svåra att kännas enklare. Idag har vi en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder.