Resurs Bank erhåller investment grade rating av Nordic Credit Rating (BBB-, stabila utsikter)

Resurs Bank har idag erhållit en investment grade rating från Nordic Credit Rating (NCR) med betyget BBB-, stabila utsikter.

Utöver kapital från aktieägarna finansieras Resurs Banks verksamhet av inlåning från allmänheten, emitterade MTN-obligationer samt värdepapperisering av vissa lånefordringar (ABS-finansiering). Ramen för Resurs Banks MTN-program uppgår till 8 miljarder kronor och per den 31 mars 2019 fanns det 14 utestående emissioner fördelat på nominellt 4 750 MSEK och 1 000 MNOK.

- Vår strategi är att aktivt arbeta med olika finansieringskällor som ger möjlighet att använda den finansieringskälla som är mest lämplig vid var tid och skapar en långsiktigt diversifierad finansiering. Kreditratingen från NCR ger oss bättre förutsättningar att söka finansiering till fördelaktiga villkor, säger Peter Rosén, CFO och Head of IR på Resurs.

Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34

Sofie Tarring Lindell, IR-Officer, sofie.tarringlindell@resurs.se +46 736 44 33 95  

Om Resurs:
Resurs är en nordisk nischbank med ledande betal- och finansieringslösningar för handeln och dess kunder. Vi hjälper företag och privatpersoner att låna, spara och betala. Med över 40 års erfarenhet av handel, gör vi det snabbt, enkelt och tryggt att handla, både online och i butik. Vi sätter kundupplevelsen i fokus och arbetar för att få det roliga att hända och det svåra att kännas enklare. Idag har vi cirka 5,9 miljoner privatkunder och över 700 anställda i Norden.