Resurs Bank Bokslutskommuniké januari—december 2017

1 juli—31 december 2017*

  • Utlåning till allmänheten ökade med 14% till 24 069 MSEK
  • Rörelsens intäkter ökade med 10% till 1 502 MSEK
  • Rörelseresultatet ökade med 23% till 710 MSEK
  • K/I före kreditförluster uppgick till 38,6% (44,0%)
  • Kreditförlustnivån uppgick till 1,8% (1,8%)

1 januari—31 december 2017*

  • Utlåning till allmänheten ökade med 14% till 24 069 MSEK
  • Rörelsens intäkter ökade med 9% till 2 928 MSEK
  • Rörelseresultatet ökade med 18% till 1 342 MSEK
  • K/I före kreditförluster uppgick till 40,1% (43,5%)
  • Kreditförlustnivån uppgick till 1,8% (1,9%)

VD Kommentar

Stark avslutning på 2017 – fortsatt lönsam tillväxt och nya retail finance-partners

2017 avslutades med ytterligare ett framgångsrikt halvår. Låneboken uppgick till 24,1 miljarder kronor, en ökning med 14 procent under 2017, vilket innebär 2,9 miljarder kronor i absoluta tal. Dessutom kan vi presentera det bästa halvårs-resultatet efter skatt i vår 40-åriga historia – vi nådde 549 miljoner kronor, en ökning med 8 procent exklusive engångskostnader. Detta innebär att vi under 2017 levererade ett resultat efter skatt på över 1 miljard kronor. Detta har möjliggjorts genom vår lönsamma tillväxt, vår skalbarhet som gör att K/I-talet fortsatte att förbättras trots ökade IT investeringar samt att vi har god kontroll över våra kreditförluster.

Tillväxten i låneboken har varit fortsatt stark i våra banksegment och på alla våra marknader. Detta trots att vi på den norska marknaden har anpassat oss till det nya regelverket vilket, som förväntat, minskat utlåningstillväxten inom Consumer Loans i Norge. Detta har vi varit medvetna om och därför har vi fokuserat på att öka tillväxttakten på våra övriga marknader, detta visar på styrkan i vår nordiska affärsmodell.

Fortsatt framgångsrik utveckling av verksamheten

Under halvåret har vi inlett ett flertal samarbeten med nya retail finance-partners, bland annat har vi lanserat ’yearly upgrade programs’ tillsammans med vår partner Upgraded. Samarbetet inkluderar ett flertal Apple Premium Resellers och Elgiganten i samtliga nordiska länder, och innebär att kunden mot en månadskostnad exempelvis kan byta in sina Apple-produkter årsvis mot nyare modeller.

Vi har även skrivit avtal med Lufthansas Miles & More, Europas ledande lojalitets-program för flygbolag. Tillsammans lanserar vi Mastercard-kreditkort i Sverige, vilket möjliggör för kunder att samla poäng och utnyttja attraktiva förmåner hos Miles & More.

Vi arbetar kontinuerligt med att lansera nya och innovativa lösningar för våra retail finance-partners och kunder. Tidigt under året lanserade vi vår digitala kreditansökan i fysisk butik och den har redan ett användande på över 70 procent i Sverige.

Vi ser också att de digitala verktyg som vi successivt har introducerat på vår Business Support har förenklat och effektiviserat säljarbetet för våra handläggare. Till exempel sker numera över en tredjedel av all försäljning av vårt Supreme Card på inkommande telefoni, vilket minskat våra anskaffningskostnader.

Sömlös handel framtidens sätt att konsumera

Vår omni kanal-strategi innebär att vi ska erbjuda effektiva betallösningar oavsett kanal. Konsumenten ska kunna flytta sig från en retail finance-partners fysiska butik till e-handelsbutiken eller tvärtom. Den sömlösa handeln är framtidens sätt att konsumera och vi arbetar kontinuerligt för att utveckla vårt erbjudande. En tredjedel av de retail finance-partners som anslutit sig till oss under året är verksamma i omni kanal.

Sammantaget står vi mycket starka inför framtiden, vi är väl organiserade och strukturerade för att fortsätta expandera vår verksamhet.

Kenneth Nilsson,
VD Resurs Bank AB

Om Resurs Bank
Resurs grundades 1977 och är en av Nordens snabbast växande nischbanker. Under 1980-talet uppfann vi det framgångsrika säljfinanskonceptet ”räntefritt” och i dag är vi en av Nordens ledande banker inom retail finance, med över 5,5 miljoner privatkunder i Norden. Från basen inom retail finance har produkterbjudandet utvecklats till att också innefatta sparkonton, försäkringar, privatlån och kreditkort. Resurs Bank ägs av moderbolaget Resurs Holding och är en del av Resurs Holding-koncernen. Under 2015 förvärvade Resurs Bank dotterbolaget yA Bank. När det i denna rapport skrivs koncernen avses Resurs Bank-koncernen.

*Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade enligt IFRS. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 27. Alternativa nyckeltal, skälen till användning av dessa och avstämning mot information i de finansiella rapporterna återfinns på hemsidan under Finansiella rapporter. Belopp inom parentes refererar till 31 december 2016 gällande finansiell ställning och samma period föregående år i fråga om resultatposter.

Dokument och länkar