Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 400 miljoner norska kronor

Resurs Bank AB har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 400 miljoner norska kronor på den nordiska marknaden. Obligationerna kommer att noteras på Oslo Børs.

Obligationsemissionen möttes av ett mycket stort intresse från nordiska investerare där främst institutionella investerare deltog. Obligationerna emitteras under Resurs Banks MTN-program med en total ram om 5 miljarder svenska kronor. Räntan är 3m Nibor + 1.13%. Förfallodag för obligationerna är 20 maj 2019.

Swedbank har agerat som finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen.

Mer information:
Peter Rosén, CFO
& Head of IR Resurs Holding, peter.rosen@resurs.se +46 736 564 934
Sofie Tarring, IR-Officer,
sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95 

Om Resurs Bank:
Resurs grundades 1977 och är en av Nordens snabbast växande nischbanker. Under 1980-talet uppfann vi det framgångsrika säljfinanskonceptet ”räntefritt” och i dag är vi en av Nordens ledande banker inom retail finance, med cirka 5,5 miljoner privatkunder i Norden. Från basen inom retail finance har produkterbjudandet utvecklats till att också innefatta sparkonton, försäkringar, privatlån och kreditkort. De senare erbjuds bl a genom det egna Supreme Card med cirka 150 000 kort i Norden. Resurs Bank ägs av moderbolaget Resurs Holding och är en del av Resurs Holding-koncernen. Under 2015 förvärvade Resurs Bank dotterbolaget yA Bank.