Resurs Bank förvärvar Kaupthing Finans

Resurs Bank AB har träffat avtal med Kaupthing Sverige AB om förvärv av Kaupthing Finans AB.

Resurs Bank AB har träffat avtal med Kaupthing Sverige AB om förvärv av Kaupthing Finans AB.
Resurs Bank är en svensk bank med verksamhet i de nordiska länderna. Banken har drygt 150 anställda och en utlåning på ca 5 miljarder samt en inlåning från allmänheten på ca 2 miljarder.
Verksamheten är framförallt inriktad mot konsumentkrediter. Under de senaste åren har en satsning mot företagsmarknaden gjorts, och affären med Kaupthing ligger i linje med bankens långsiktiga strategi.
Genom förvärvet tillförs banken tillgångar på ca 2 miljarder innefattande leasing och
konsumentkrediter. Vidare tillförs den kompetens som idag finns inom Kaupthing Finans.
"Som aktör på finansmarknaden har vi funnits med sedan mitten av 1980-talet. Vi har alltid varit mycket noga med att vårda vår bank och när vi nu står mitt i en finanskris är vi glada över att ha den finansiella kapacitet som krävs för att göra detta förvärv. Vi ser det som en mycket bra affär att göra, då den stärker vår bank och ligger helt i linje med de framtidsplaner vi har." säger Thomas Paulson, styrelseordförande Resurs Bank.
Resurs Banks rådgivare i transaktionen har varit Danske Bank Corporate Finance.
Förvärvet förutsätter Finansinspektionens godkännande.

Ytterligare information lämnas av:
Kenneth Nilsson, VD Resurs Bank 0736-612060, kenneth.nilsson@resurs.se
Henrik Winberg, vVD Resurs Bank 0736-612194, henrik.winberg@resurs.se