Kommuniké från Resurs Banks extra bolagsstämma 2017

Resurs Bank AB har beslutat att lämna en utdelning till moderbolaget Resurs Holding AB (publ) om 600 kr per aktie (sammanlagt 300 000 000 kronor). Denna utdelning har sin grund i att bolaget övergår till halvårsvisa utdelningar istället för, som tidigare, utdelning en gång per år. Utbetalning ska ske inom fyra bankdagar efter stämmobeslutet. 

Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring, IR Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95 

Om Resurs:
Resurs grundades 1977 och är en av Nordens snabbast växande nischbanker. Under 1980-talet uppfann vi det framgångsrika säljfinanskonceptet ”räntefritt” och i dag är vi en av Nordens ledande banker inom retail finance, med cirka 5,5 miljoner privatkunder i Norden. Från basen inom retail finance har produkterbjudandet utvecklats till att också innefatta sparkonton, försäkringar, privatlån och kreditkort. De senare erbjuds bl a genom det egna Supreme Card med cirka 150 000 kort i Norden. Resurs Bank ägs av moderbolaget Resurs Holding och är en del av Resurs Holding-koncernen. Under 2015 förvärvade Resurs Bank dotterbolaget yA Bank. 

Dokument och länkar