Resurs Banks engagemang i samhället

Som bank och som arbetsgivare har vi en viktig roll i samhället och vi tar vårt ansvar på största allvar. Vårt arbete för en hållbar framtid är en naturlig del av vår vardag och tar sitt avstamp i FN:s Global Compact, som vi har valt att ansluta oss till. Global Compact är ett frivilligt initiativ som innebär att vi som företag verkar utifrån FNs tio universella principer inom områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och anti-korruption.

Vi vill vara en del av vårt närsamhälle och väljer därför att engagera oss lokalt på de orter där vi har verksamhet. På detta sätt når vårt stöd ut till de som verkligen behöver det. Ofta arbetar vi tillsammans med föreningar som vi sponsrar, och tar hjälp av deras nätverk och kunskap.

Un Global Impact Logo2Un Global Impact Logo2

Global Compact

FNs Global Compact är ett internationellt frivilligt initiativ för att mobilisera den kraft som finns i näringslivet. Genom att vara anslutna till Global Compact har vi förbundit oss till att leva efter tio universella principer för mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt och anti-korruption. För oss är detta ett självklart val. Vi har alltid haft ett starkt samhällsengagemang och genom Global Compact tar vi ett gemensamt ansvar tillsammans med företag och organisationer runt om i världen. Varje år rapporterar vi vårt arbete för en hållbar framtid – dels direkt till Global Compact och dels genom vår Hållbarhetsrapport, som Resurskoncernen lämnar tillsammans med årsrapporten varje vår.

Läs mer om Global Compact

Sponsring

Vi har en lång tradition av att sponsra det lokala föreningslivet. Föreningarnas engagemang och nätverk kan skapa stora förändringar i samhället, så länge de får bra förutsättningar.

Helsingborgs IF

Helsingborgs IF SponsringHelsingborgs IF Sponsring

Som ett företag med rötter i Helsingborg har det varit självklart för oss att sponsra ett av stadens mest kända idrottslag. Med sin starka ställning i staden jobbar HIF inte bara för en sportsligt framgångsrik förening, utan även för en positiv samhällsutveckling och en meningsfull fritid och hälsosam livsstil för barn och unga.

Eskilsminne IF

Eskilsminne IF SponsringEskilsminne IF Sponsring

Resurs Bank är huvudsponsor för Eskilsminne IF – en av Skånes största fotbollsklubbar för barn och ungdomar, med stark värdegrund och verksamhet för alla åldrar. Här skapar man en positiv miljö där ungdomar kan växa och utvecklas. Klubben har även ett starkt engagemang i samhället utanför fotbollsplanen – ett arbete som Resurs stödjer.

Några andra som vi sponsrar:

Helsingborgs IF, Rögle, Eskilsminne, FC Helsingborg, OV Helsingborg, Ängelholms FF, Narkotikafritt Samhälle, Svenska Handikapps Idrottsförbundet

Vårt arbete för ett mer hållbart samhälle

Vi har en ständig pågående dialog med de som på olika sätt kommer i kontakt med vår verksamhet – kunder, medarbetare, partners och ägare. Denna dialog har bland annat lett till att vi under 2017 kunde identifiera fyra fokusområden för vårt arbete för en hållbar utveckling. Områden där vi har en möjlighet att påverka och förändra.

Mångfald och jämställdhet – Vår målsättning är att alla medarbetare och arbetssökande ska ha lika rättigheter. Till vår hjälp har vi bland annat en policy mot kränkande särbehandling och riktlinjer för mångfald och likabehandling.

Ansvarsfull kreditgivning – Vi ska fatta välinformerade beslut, och bara bevilja kredit när kunden förväntas kunna fullfölja betalningsplanen, och vi har team som har till uppgift att tidigt hjälpa de som av någon anledning får problem med betalningen.

Antikorruption – Vårt antikorruptionsarbete sker på alla nivåer av organisationen, bland annat med utbildningsinsatser och med flera kontrollinstanser för att se till att vi gör affärer på etiskt riktiga grunder.

Kundintegritet – Vi har ett ständigt pågående arbete för att säkerställa att våra kunders personliga information används på ett säkert, etiskt och korrekt sätt.

A Sustainable Tomorrow - bäst på möten som får hållbarhet att hända

För att stärka vårt hållbarhetsarbete engagerar vi oss i A Sustainable Tomorrow. Det är en modern mötesplats där kunskap sprids och nätverk skapas i syfte att öka hållbarheten inom näringslivet. Med de globala målen som utgångspunkt genereras nya idéer och flerdimensionell samverkan som leder till ökad affärsnytta. A Sustainable Tomorrow arrangerar bland annat en årlig hållbarhets- och framtidskonferens för att sammanföra hållbara aktörer från näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi.

Läs mer om A Sustainable Tomorrow

AST LogoAST Logo

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete?

Hör av dig till oss om du är intresserad av hållbarhetsfrågor, så berättar vi gärna mer om hur vi jobbar med detta.

Kontakta oss