Resurs Holding publicerar idag kvartalsrapport för det första kvartalet 2017. Resurs Holding är moderbolag till Resurs Bank. I koncernen ingår förutom Resurs Bank också Försäkringsbolaget Solid. Kvartalsrapporten finns på Resurs Holdings hemsida. www.resursholding.se

Resurs Holding publicerar idag kvartalsrapport för det första kvartalet 2017

Resurs Holding är moderbolag till Resurs Bank. I koncernen ingår förutom Resurs Bank också Försäkringsbolaget Solid. Kvartalsrapporten finns på Resurs Holdings hemsida.www.resursholding.se

I kvartalsrapporten för Resurs Holding AB finns på sidorna 7 och 8 beskrivningar av segmenten Payment Solutions och Consumer Loans, vilka utgör lejonparten av Resurs Bank AB:s verksamhet. Ytterligare finansiell information om dessa segment framgår av not k4 på sidan 22.

För mer information kontakta:
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager, gunilla.wikman@resurs.se; +46 707 638 125