Sparkonto Företag

Sparkonto Företag är ett av marknadens bästa sparkonton. Det är framtaget för dig som vill ha din ekonomiska buffert så tryggt placerad som möjligt och samtidigt få en riktigt hög ränta.

Trygg placering

Våra sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Utöver detta belopp kan en kund få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

Läs mer om den statliga insättningsgarantin

Öppna Sparkonto

Har du frågor eller önskar mer information är du varmt välkommen att kontakta oss per telefon på 0771-11 22 33 (mån–fre 8.00–17.00) eller via spara@resurs.se.

Fakta om Sparkonto
Ränta 0,60 %
Krav på lägsta tillgodohavande/konto Inget
Antal fria uttag Obegränsat