Du är här:HomeSpara Företag
  • Tryggt sparande med 0,60 % ränta

    Tryggt sparande med 0,60 % ränta

    Resurs Bank har några av marknadens bästa sparräntor och ett konto som passar just ditt företags behov.

    Läs mer om insättningsgarantin*

Spara till 0,60 % ränta

Spara till 0,60 % ränta

Hos oss sparar du med bra ränta utan några krångliga villkor.

Fördelar med våra sparkonton

Resurs Bank erbjuder ditt företag några av marknadens bästa sparräntor. Du får alltid ränta från första kronan. Ditt företag betalar ingen årsavgift.

Om du har några frågor kring våra sparkonton är du välkommen att kontakta oss på 0771-11 22 33. 

*Insättningsgarantin

Våra sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Utöver detta belopp kan en kund få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.