Kundfinansiering stärker handeln

Kundfinansiering är samlingsnamnet för den handlingskraft som vi skapar för 1200 butikskedjor i hela Norden. Över en miljon kunder har ett profilerat betal- eller kundkort från någon av Resurs Banks samarbetspartners inom detaljhandeln.  Drivkraften är attraktiva möjligheter till delbetalning, kundfinansiering och lojalitetsprogram. Bra för handeln – bra för konsumenten.

För detaljhandeln skapar räntefri delbetalning ökad försäljning och återkommande, nöjda kunder. För kunderna skapar korten frihet att snabbare ta rätt beslut om investeringar och stor flexibilitet i betalningen. Rutinerna är enkla. Kundens ansöker om en kredit i butiken och kan direkt genomföra sitt köp. Kunden kan sedan välja att betala hela sitt köp direkt månaden efter köpet eller dela upp betalningen räntefritt över en längre period.

Byggt på detaljhandelns behov och möjligheter
Med målsättningen att skapa merförsäljning och lojalare kunder skräddarsyr Resurs Bank varje unik lösning för kundfinansiering.

Själva begreppet ”räntefritt” lanserades av oss redan på 80-talet och delbetalningar har kommit att bli ett viktigt och säljdrivande inslag i svensk handel.

Vår affärsidé

Vi säljer finansiella tjänster som skapar handlingskraft för våra kunder.

Vill du sälja mer?

Öka din försäljning med våra lojalitetsskapande kort.

Kontakta Säljfinans