Sälj dina fakturor – bästa råden

Genom att sälja sin faktura ökar likviditeten – pengarna sitter oftast på företagskontot inom tjugofyra timmar. Framför allt slipper du utnyttja företagets checkkredit. Men det finns farhågor att se upp för innan du överlåter dina fakturor till en extern part.

 

ivan2

Nedan är en intervju av Resurs Banks Ivan Sandberg skriven av Veronica Linarfve och publicerad i Medlemstidningen Företagare i Storstad/Företagarna Stockholms stad.

Ivan Sandberg har jobbat som säljare på Resurs Bank i två år. Han upplever att attityden till fakturaförsäljning har ändrats – allt fler vågar prova att sälja sina fakturor och upptäcker hur smidigt det är. Samtidigt har det poppat upp flera aktörer på marknaden, alla med olika villkor och avgifter, vilket kan göra det svårt att hitta rätt samarbetspartner. Men först, varför ska man sälja sin faktura över huvud taget? ”Företag ska inte behöva syssla med något annat än det de är bäst på. De ska egentligen inte tänka på om de får betalt i tid för jobbet eller inte. För mindre företag är det extra viktigt att kunderna betalar i tid, annars finns inte likvida medel för att kunna betala löner, moms, skatt och så vidare” säger Ivan Sandberg. Om ett företag ständigt ligger efter med sina betalningar och har dålig likviditet kan det innebära att företaget får betala dröjsmålsräntor och förseningsavgifter. Det kan även bli dyrare att ta lån. I värsta fall ställer också leverantörerna hårdare krav och ger sämre villkor när du inte kan garantera betalning i rätt tid. Dålig likviditet syns i bokföringsrapporterna och därmed även hos kreditupplysningsföretagen. Går det så långt att den dåliga likviditeten inneburit att företaget fått en anmärkning hos Kronofogdemyndigheten syns även detta.

”Idag är det vanligt att både banker, leverantörer och samarbetspartners gör kreditupplysningar. Har ditt företag en anmärkning kan det tolkas som ett tecken på att något är fel. Det behöver inte bara så, men det tolkas ofta så” säger Ivan Sandberg.
Kreditrisk eller inte?
Det är nästan omöjligt att få ett fast pris på fakturaköpet. Priset bestäms utifrån olika parametrar såsom antalet fakturor som ska säljas, snittstorkleken på fakturorna och hur företagets rating ser ut. Ju bättre kreditvärdighet desto bättre villkor brukar du som företagare få. En annan viktig parameter är vem som ska stå för kreditrisken.

Kreditrisken blir aktuell om din kund inte betalar fakturan i tid. Om du har valt att stå för kreditrisken kan du bli skyldig att betala fakturan, därutöver kan factoringbolaget begära att du betalar både dröjsmålsränta och påminnelseavgifter som gått ut till din kund. Ett exempel: I praktiken kan det betyda att du har sålt din kundfaktura och efter alla avgifter har du fått ut 97 procent av det totala fakturabeloppet. Pengarna sattes in på ditt konto dagen efter att du sålde din faktura. Men din kund betalar inte fakturan till företaget som köpt din faktura. Har du då valt att stå för kreditrisken måste du betala fakturaköpsföretaget 100 procent av det fakturerade beloppet, därtill alla avgifter, räntor och så vidare, vilket kan betyda att du måste betala uppåt 104 procent av fakturabeloppet.

”Har du supersäkra betalare såsom statliga myndigheter och börsnoterade företag som alltid betalar i tid kan det vara värt att ta risken. Annars skulle jag inte rekommendera det. Skillnaden i pris är inte så stor, inte hos oss i alla fall. Man behöver inte betala mer än cirka en halv procentenhet extra för att slippa bekymra sig för kreditförluster” säger Ivan.

Den så kallade affärsrisken blir man däremot aldrig av med oavsett vem som står för kreditrisken. Om din kund bestrider fakturan hamnar man i samma situation som om du skulle fakturera på egen hand. Då får du se till så att din kund betalar, eller så får du själv betala fakturabeloppet.

Din kund kan säga nej

De flesta kunderna bryr sig inte om vem som administrerar fakturan. Det kan hända att större företag, kommuner eller landsting är emot att fakturor överlåts till något factoringbolag men det händer inte särskilt ofta. ”Det kan bero på att de vet de att de inte kan släpa efter med faktureringen, vi är ju lite tuffare. Just vi på Resurs Bank brukar i och för sig få dispens, vi har ett rykte om oss att vara snällare. Dessutom är vi en bank och får därmed stort förtroende.”

Vad kostar det?

1. Administrativ avgift per faktura
De allra flesta fakturaköpsföretag tar ut en fast avgift per faktura, runt 45 kronor. ”Det går att komma billigare undan om du skickar in underlaget via ett online-system, då ligger kostnaden runt 25 kronor. Du slipper då skiva ut fakturan, lägga den på brevlådan och så vidare, allt sådant tar vi hand om” förklarar Ivan. Har du redan ett fakturasystem kan det vara möjligt att installera en kostnadsfri modul. Då betalar du det lägre beloppet per faktura, 25 kronor.

2. Årsavgift
De allra flesta fakturaköpsföretag tar ut en årsavgift på några tusenlappar. Den betalas vid det första fakturaköpet och är en fast avgift – det spelar alltså ingen roll om du endast tänker sälja en eller ett fåtal fakturor eller flera hundra.

3. Kreditavgift
Kreditavgiften är en procentsats som dras av från fakturabeloppet. Den är bland annat beroende av vilken typ av avtal som tecknas, vem som står kreditrisken, vad det är för typ av verksamhet samt vilka kunderna är. Ratingen på ditt bolag spelar också in. En individuell kreditavgift tas fram för ditt företag och brukar ligga på någon procent.

Så funkar fakturaförsäljning:

1. Du som företagare söker upp en samarbetspartner som vill köpa din eller dina fakturor.

  1. Ni tecknar ett avtal. Antingen träffas ni fysiskt, men avtalet kan också tecknas på distans. Uppgifter som fakturaköpsföretaget behöver är firmatecknarens legitimation samt vilket konto pengarna ska in på. ”Många ringer oss på morgonen och vill sälja sin faktura på eftermiddagen. Om allt är grönt, inga konstigheter med fakturan, fixar vi det och den som säljer fakturan har ofta pengarna på kontot inom 24 timmar efter fakturamottagandet” säger Ivan Sandberg på Resurs Bank.
  2. Du skapar en faktura, precis som du skulle gjort i ”vanliga fall” och mailar fakturan till fakturaköpsföretaget.
  3. Fakturaköpsföretaget kontrollerar att kunden är kreditvärdig. De tar nästan alltid en UC eller motsvarande på din kund. Om din kund exempelvis har en massa anmärkningar kan de tacka nej till att köpa din faktura.
  4. Om din kund är kreditvärdig, gör fakturaköpsföretaget nu en kontroll av fakturan för att säkerställa att all information stämmer; belopp, referensperson, fakturaadress och betalningsvillkor. Din kund bekräftar och godkänner att de betalar in fakturabeloppet till factoringföretaget i stället för till ditt bank- eller plusgiro. Detta görs oftast bara på första fakturan till en ny kund eller vid större fakturabelopp.
  5. Fakturaföretaget köper din faktura, du får vanligen pengarna inom 24 timmar.
  6. Fakturan skickas till din kund med en överlåtelsetext tillagd. Om det är Resurs Bank lägger de till följande text på din faktura; Vår fordran enligt denna faktura har överlåtits på Resurs Bank AB/Factoring.

Betalning kan därför med befriande verkan endast ske till Resurs Bank AB/Factoring.”

  1. Din kund betalar in beloppet till din samarbetspartner (du har redan fått betalt i steg 5).
  2. Om din kund inte betalar fakturan: Om du inte står för kreditrisken skickas två påminnelser, 7 respektive 17 dagar efter förfallodatum. Därefter utställs eventuellt ett inkassokrav. Ditt företag blir inte återbetalningsskyldig fakturabeloppet och förseningsavgifter om din kund inte kan betala.

 

Om du står för kreditrisken skickas tre påminnelser ut; 5, 15 och 25 dagar efter förfallodagen. 30 dagar efter förfallodatum återgår fakturan – det vill säga att du måste köpa tillbaka fakturan. Resurs Bank flaggar för detta fem dagar innan.

Checklista för att välja samarbetspartner

1. Kvantitet
Vilket behov har du? Vill du sälja enstaka fakturor eller alla?

2. Bindningstid
Hur ser bindningstiden ut? Vissa fakturaköpsföretag vill att du binder upp dig för en längre period. Är ditt behov varierande kan det vara dumt. Har du ingen bindningstid kan du dessutom byta samarbetspartner om det inte fungerar bra.

3. Seriös fakturaköpare
Välj någon som du känner förtroende för. Fakturaköparens logga kommer att synas tillsammans med din på fakturan och du vill sannolikt förknippas med en seriös aktör som tar hand om dina kunder lika bra som du själv skulle ha gjort.

Ordlista:

Soliditet: Långsiktig betalningsförmåga.
Likviditet: Kortsiktig betalningsförmåga.
Kreditvärdighet: Ett företags förmåga att betala sina skulder.
Rating: Samma sak som kreditvärdighet
Inkasso: Ett hot om åtgärd från en borgenär (exempelvis dig eller den som köpt din faktura) mot en gäldenär (den som är skyldig pengar) för att få betalt för en faktura. Skulle gäldenären vägra betala fordringskravet kan borgenären vända sig till exempelvis Kronofogden för att med rättsliga medel driva in pengarna.