Betalförsäkring för Supreme Card

  • Trygghet i vardagen
  • Trygg ekonomi
  • Ingen självrisk
  • Ersättning vid sjukdom, sjukhusvistelse eller ofrivillig arbetslöshet.

Ibland händer det tråkiga saker, händelser som man inte räknat med, men som vänder upp och ner på ens vardag. Att bli sjukskriven en längre period eller att man blir ofrivilligt arbetslös kan bli ekonomiskt svårhanterligt. Vi kan erbjuda dig att återbetalningsskydda din kredit.

Skydda din ekonomi

Du får en ersättning som motsvarar den kostnad du har för kreditens ordinarie månadsbelopp.

Försäkringen gäller om du blir ofrivilligt arbetslös, sjukskriven, inlagd på sjukhus eller går bort på grund av olycksfall. Ersättning från betalförsäkringen lämnas under högst 12 månader per skadetillfälle.

Vid dödsfall på grund av olycksfall utbetalas en summa motsvarande försäkringstagarens aktuella skuld upp till 50 000 SEK.

Du kan teckna försäkringen genom att kontakta vår kundtjänst, telefon 0771-11 22 33, eller genom erbjudandet som kommer tillsammans med din faktura. Vår kundtjänst kan också hjälpa dig med ytterligare information om försäkringen och premie.

Låna, spara, betalaLåna, spara, betala

Har du några frågor?

Låt vår kundservice hjälpa dig eller sök bland vanliga frågor.

Blanketter och information

Formulär
Villkor
Information